Revija pevskih zborov ZDIS 2005

Zveza delovnih invalidov Slovenije in društvo invalidov Muta Vas vabita na
VII. revijo pevskih zborov društev invalidov ZDIS. Revija bo 16. maja 2005 ob 15.00 uri v telovadnici Osnovne šole Muta, Šolska ulica 6 na Zgornji Muti.

Prisrčno vabljeni!

MDSZ in IO - sestanek

Ljubljana, 21. 4. 2005 - Ministrstvo za delo oziroma podpisani v.d. generalnega direktorja Direktorata za invalide je povabil reprezentativne invalidske organizacije na sestanek na katerem smo obravnavali naslednje teme: ustanovitev Sveta Vlade RS za invalide, predloge za spremembo predpisov s področja zaposlovanja invalidov, javnih naročil, financiranja invalidskih organizacij in kot prvo točko novelo Zakona o vojnih invalidih.

49. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 21. 4. 2005 - Na 49. seji UO ZPIZ smo sprejeli osnutek Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij in drugih organov Zavoda, spremembe seznama obvezne medicinske dokumentacije ter sklep o povračilu potnih stroškov. Pravilnik je bil sprejet s popravki in dopolnitvami in bo kot tak primeren za sprejem na skupščini Zavoda.

Podpis razvojnega partnerstva med PCMG in ZDIS

Ljubljana, 20. 4. 2005 - Zjutraj je bil v Smeltu svečani podpis razvojnega partnerstva med PCMG in ZDIS (program Equal, o katerem sem že pisal).

DI Gornja Radgona: Skupščina

Gornja Radgona, 18. 4. 2005 - Na programsko volilni skupščini so v DI Gornja Radgona izvolili novega predsednika, gospoda Branka Habjaniča (prej je vodil 400-članski aktiv), za predsednikovanje pa so se zahvalili gospe Marti Bregar, ki je društvo vodila zadnjih 25 let.

ZDVIS in ZDCIV - tiskovna konferenca

Ljubljana, 15. 4. 2005 - Tiskovno konferenco ob predvideni spremembi Zakona o vojnih invalidih sta sklicala Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in Zveza društev civilnih invalidov vojn.

Izraženo je bilo nasprotovanje zmanjšanja pravice do ustrezne invalidnine, ki je odškodnina za okvaro zdravja in izgubljene delovne zmožnosti. Zaradi morebiti previsokega cenzusa invalidnine, se bodo nekateri morali odreči pokojnini, kar kaže na neustreznost ukrepa.
 

DI Trbovlje: Skupščina

Trbovlje, 15. 4. 2005 - Skupščina DI Trbovlje je pokazala, da je društvo na pravi programski poti, močno angažirano v lokalni skupnosti, z dobro odmerjenim individualnim pristopom pri razreševanju invalidske problematike v kočljivem socialnem prostoru. Vodstvo DI je deležno številnih priznanj in tudi sam se jim pridružujem. Opazna je agilnost aktiva delovnih invalidov rudnika.

Tovornjak proti diskriminaciji znova na poti

V Ljubljano na Kongresni trg prihaja v četrtek dne 28. aprila 2005 ''TOVARNJAK RAZNOLIKOSTI''.

Na prireditvi ob prihodu ''Tovarnjaka raznolikosti'' bo nastopil tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in sicer v času od 13.00 do 14.30 ure. V tem času bodo nastopale pevske skupine invalidov, dramsko-igralsko skupine invalidov aliposamezniki, glasbene skupine invalidov, zanimivi invalidi, ki se ukvarjajo z nenavadnimi rečmi (olimpijski tekmovalci, podjetniki itd).

Seja sveta FIHO - izvolitev

Ljubljana, Zagorje, 14. 4. 2005 - Seja Sveta FIHO je imela namen izvolitve direktorja fundacije. V drugi volilni krog sta prišla Brane But, univ. dipl. psiholog in Amalija Šiftar, univ. dipl. pravnica. Do izvolitve ni prišlo, ker nobeden ni dobil zadostnega števila glasov. Gre se v ponovno glasovanje.

5. seja UO Fiesa

Ljubljana, 12. 4. 2005 - Na 5. seji UO Fiesa smo obravnavali poročilo za kompleks Fiesa za obdobje zadnjih 5 let in bili zadovoljni s pozitivnim poslovanjem, ki je omogočalo normalno funkcioniranje in vlaganje v obnovo in izboljšave (bivalni standard, zadovoljstvo uporabnikov, itd).

Razpečuj vsebino