Delavnice razvojnega partnestva

Maribor, 2. februar 2005 - S predsednico MDI Ptuj in članico UO ZDIS Zdenko Ornik sva se udeležila srečanja partnerjev razvojnega partnerstva (RP) – inovativni pristopi za nove možnosti. ZDIS bo sodelovala v treh od sedmih delavnic (socialna izključenost, enake možnosti in prevladujoče politike) v projektu Equal, ki naše sodelovanje tudi financira.

Problematika invalidskega podjetja REHA

Ptuj, Radenci, 1. februar 2005 - Na sedežu invalidskega podjetja REHA na Ptuju so me informirali o problematiki poslovanja, ki postaja kritično zaradi zmanjšanega obsega dela. Pravijo, da je dela na področju proizvodnje, prodaje in vzdrževanja ortopedskih pripomočkov dovolj, le da je neenakomerno porazdeljeno med aktualnimi producenti v slovenskem prostoru.

Predlog za imenovanje predstavnikov v Svet vlade RS

Ljubljana, 31. januar 2005 - V povezavi s pozivom ministra za delo se je sestalo 13 reprezentativnih invalidskih organizacij in s tajnim glasovanjem izoblikovalo predlog za imenovanje pet predstavnikov invalidskih organizacij v Svet Vlade RS za invalide (Šušteršič, Krajnc, Pungartnik, Petrič, Kastelic).

Invalid - športnik leta 2004

Zagorje ob Savi, 27. januar 2005 - V imenitni organizaciji DI Trbovlje je slovenska prireditev Invalid – športnik leta 2004 v Zagorju ob Savi, odlično uspela. Tudi to je eden od promotivnih dosežkov prezentacije v slovenskem prostoru, ne samo DI, ampak tudi ZDIS. Čestitamo!

42. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 21. januar - Na 42. seji UO ZPIZ smo govorili o zavrnitvi Vlade RS za imenovanje Janeza Prijatelja za generalnega direktorja Zavoda. Zavrnili smo očitke vlade, ki se nam niso zdeli zadosten razlog za zavrnitev imenovanja. Ne glede na naša stališča pa smo se zavzeli, zaradi normalnega poslovanja Zavoda, za ponovni razpis.

Sestanek delovne skupine za pripravo predloga NSIOS

Ljubljana, 20. januar - Ponovno se je sestala delovna skupina za pripravo predloga novelirane pogodbe o ustanovitvi in delovanju Nacionalnega sveta invalidskih organizacij (NSIOS). Izdelani predlog pogodbe bo posredovan SIOS-u.

41. seja UO ZDIS

Ljubljana, 19. januar - Na 41. seji UO ZDIS smo sprejeli sklep o izplačilih akontacije dodatka za rekreacijo upokojencev za leto 2005, in sprejeli sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2005, valorizirali zneske in imenovali izvedence Zavoda.

Profiliranje Zveze delovnih invalidov Slovenije

Sam izraz profiliranje pomeni v našem primeru oblikovanje invalidske organizacije s čisto določenim poslanstvom. Pomeni tudi nadaljevanje razvojne poti, ki se je začela z letom 1995, ko se je Zveza društev invalidov Slovenije preimenovala v Zvezo delovnih invalidov Slovenije.

Pripombe za pogodbo NS

Ljubljana, 11. januar - V skladu z odločitvijo SIOS-a se je sestala delovna skupina, ki je pregledala prispele pripombe za sestavo pogodbe, ki je temeljni dokument za oblikovanje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Skupina bo z delom nadaljevala naslednji teden.

Dodelitev zneska za nakup prostorov MDI Nova Gorica

Ljubljana, 10. januar - Na seji Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2005 je bil dodeljen znesek za nakup poslovnih prostorov MDI Nova Gorica, ki je potreben za sodelovanje na dražbi (1,4 milijona).

Razpečuj vsebino