GORENJSKA

MDI Domžale

Domžale

Medobčinsko društvo invalidov Domžale

MDI Kranj

Kranj

Medobčinsko društvo invalidov Kranj

MDI Kamnik

Kamnik

Medobčinsko društvo invalidov Kamnik

MDI Jesenice

Jesenice

Medobčinsko društvo invalidov Jesenice

MDI Škofja Loka

Škofja Loka

Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka

DI Tržič

Tržič

Društvo invalidov Tržič

DI Kranjska Gora

Kranjska Gora

Društvo invalidov občine Kranjska Gora

MDDI Radovljica

Lesce

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica

Alpska cesta 37a

DI Žiri

Žiri

Društvo invalidov občine Žiri

Jobstova 9
4226 Žiri

Razpečuj vsebino