Usposabljanje ZDIS »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«

10. – 11.12.2010, Šmarješke toplice - Usposabljanje smo izvedli za vodje aktivov oziroma za osebe, ki so v DI/MDI zadolžene za zaposlene in brezposelne invalide. Strokovna predavanja so izvedli:

mag. Andrejka Fatur – Videtič ''Uresničitev sistemskih možnosti za invalide v podjetju (izkušnja iz prakse)'' in Darja Kržišnik: ''Skrb za zdravje vseh zaposlenih (in programi za invalide)'' ter izvedli smo fokusne skupine »Iz prakse v prakso«.

Udeleženci so aktivno sodelovali v razpravah in medsebojno izmenjali svoje izkušnje.

 Udeleženih je bilo 34 članov iz 18 društev invalidov.