KOO Podravje

KOO Podravje

Invalidi iz KOO Podravje so na volilni seji izvolili kandidate za člane organov ZDIS za mandatno obdobje 2018-2022.

KOO Podravje - 3. februar 2016 v Majšperku

V sejni sobi občine Majšperk je bilo na predlog Zdenke Ornik, predsednice KOO Podravje, izvedeno usposabljanje za invalide. Prisotni so bili invalidi iz Ptuja, Ormoža, Maribora, Črešnjevca, Slovenske Bistrice, Majšperka.

Razpečuj vsebino