interni nadzor

DI Sevnica – interni nadzor

Pri internem nadzoru nad porabo sredstev FIHO v letu 2016 se nam je pridružila tudi vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospa Mojca Sešlar.

DI Krško - interni nadzor

Tajnica društva Anica Unetič je na nadzoru pokazala "ameriški žurnal" - kar pa že sodi v arhiv zgodovine.

MDI Ljutomer - interni nadzor

Nestrpno smo pričakovali interni nadzor ZDIS, da skupaj ugotovimo, če smo
upoštevali navodila iz nadzora pred tremi leti.

MDI Lendava - interni nadzor

Letos smo kot nova ekipa prevzeli vodenje društva in je bil interni nadzor ZDIS dobrodošel, da smo se pogovorili o delovanju društva.

DI Majšperk in Kidričevo - interni nadzor

ZDIS je pričela z letošnjimi internimi nadzori v DI in naše društvo je bilo prvo. Ker smo pred leti že "preživeli" nadzor FIHO, smo vedeli kaj nas čaka. Že vnaprej smo pripravili vso dokumentacijo, zato je delo potekalo nemoteno in hitro. S strani nadzorne skupine smo pridobili dodatne informacije in nasvete za delovanje društva.

Razpečuj vsebino