Nadzor v DI Trebnje

Na nadzoru so bili prisotni: Anton STARIČ, predsednik; Igor JERE, podpredsednik; Marjan KAŠIČ, predsednik NO