DI Pivka

Nadzor v DI Pivka

Dokumentacijo za nadzor so pripravile: Miroslava Požar, predsednica, Biserka Nadoh, tajnica in Blaženka Pahor, predsednica NO.
Njihovo aktivno vključevanje invalidov v programe rekreacije in športa dokazuje mnogo prejetih pokalov, ki krasijo police DI.
Skrb za svoje rizične člane izkazujejo skozi stalno opozarjanje na ukrepe NIJZ in razkuževanje.  

DI Pivka: Pesem Invalidi

Invalidi

Invalidi smo zbrani,
vsak s svojo težavo,
ne rabiš sočutja,
le voljo "ta pravo".

Invalid naj pogumno
vklopi se v družbo,
pa čeprav zaradi bolezni
izgubil je službo.

"Invalidi" po navadi
so tisti ljudje,
ki zaradi pohlepa
izgubijo srce.

Zato naj bo druženje
vedno veselo,
ob pomoči drug drugemu
nam prijetno bo delo.

Razpečuj vsebino