Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Pripombe za pogodbo NS

Ljubljana, 11. januar - V skladu z odločitvijo SIOS-a se je sestala delovna skupina, ki je pregledala prispele pripombe za sestavo pogodbe, ki je temeljni dokument za oblikovanje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Skupina bo z delom nadaljevala naslednji teden.

Dodelitev zneska za nakup prostorov MDI Nova Gorica

Ljubljana, 10. januar - Na seji Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2005 je bil dodeljen znesek za nakup poslovnih prostorov MDI Nova Gorica, ki je potreben za sodelovanje na dražbi (1,4 milijona).

Obisk poslanca Mihe Brejca na SIOS-u

Ljubljana, 7. januar 2005 - V SIOS-u smo se sestali na pobudo gospoda Mihe Brejca, poslanca Evropskega parlamenta, ki je tudi član interesne skupine Evropskega parlamenta, ki skrbi za interese invalidov pri pripravi različne evropske zakonodaje.

Poslanec Brejc je izrazil željo po razgovoru z več predstavniki invalidskih organizacij prav zaradi pridobitve novih spoznanj s področja invalidske problematike. Obljubil je podporo in sodelovanje.

Podpis pogodbe s Termami Topolšica

Topolšica, 28. 12. 2004 - Do dogovora o podpisu pogodbe s Termami Topolšica ni prišlo. Zahteve po dvigu cene storitev precej nad stopnjo inflacije so za ZDIS nesprejemljive. Zahteve lastnikov, ki jih pooseblja direktorica se bodo morale uskladiti z našimi zmožnostmi. Naslednji krog pogovorov se bo nadaljeval prihodnje leto.

DI Maribor: Seja UO

Maribor, 24. 12. 2004 - Zadnja letošnja seja UO DI Maribor ni bila podobna prijetnim letnim zaključkom, nasprotno, odprt je bil zelo resen problem funkcioniranja društvene pisarne, ki pa še vedno ni dokončno rešen. Gre za zavrnitev financiranja delavke iz naslova javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje, ki svojo odločitev temelji na zakonskih določilih. Prisotni predstavnik Zavoda je obljubil ponovno preučitev dvakrat dopolnjene vloge DI Maribor, prav tako pa je obljubil podporo tudi predstavnik mestne občinske uprave. Osebno upam na dober razplet, sicer bodo po zagotovilih vodstva DI bistveno zmanjšali obseg programske in društvene aktivnosti.

Informacija o Forumu delodajalcev v Veliki Britaniji

Ljubljana, 23.12.2004 - O obisku v Londonu sem na spletni strani ZDIS že objavil poročilo, ki ga pa tokrat bistveno razširjam in dopolnjujem za vse, ki v tej novi obliki zaposlovanja invalidov vidijo eno od možnih rešitev za približno 20000 invalidov v Sloveniji.

13. seja sveta FIHO

Ljubljana, 22. 12. 2004 - Na 13. seji Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij smo razporedili sredstva FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2005, sprejeli finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2005, podaljšali pogodbo za opravljanje računovodskih in pravnih storitev, imenovali inventurno komisijo in ugotovili krivičnost obdavčevanja prejemkov fizičnim osebam, ki nudijo pomoč invalidom.

10. obletnica vojnih invalidov

Ljubljana, 17. december 2004 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je praznovala 10 obletnico delovanja s slavnostno sejo skupščine organizacije. Predsednik Ivan Pivk je kot slavnostni govornik opozoril na nespoštovanje zakonodaje in izgubo pravic, za katere se boji, da bodo še ogrožene.

Študentje invalidi - Projekt Sportrio II

Ljubljana, 19. december 2004 - Društvo študentov invalidov Slovenije je sklicalo zaključno mednarodno konferenco projekta Sportrio II. v evropskem programu Mladina.

Razpečuj vsebino