Obisk članov projektnega sveta ZDIS za projekt ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' na občini Zreče

V sejni sobi Občini Zreče so se dne 15.10.2010 s člani Sveta za invalide Občine Zreče sestali člani projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt ''Občina po meri invalidov''. Vse prisotne je na začetku pozdravil župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik. Sledilo je poročilo, ki ga je predstavila koordinatorka projekta Občine Zreče Katjuša Črešnar.

Iz poročila so bili razvidni realizirani ukrepi, za katere so poskrbeli na Občini Zreče. Po poročanju je spregovorila še predsednica projektnega sveta ZDIS-a, profesorica sociologije, Zora Tomič in povedala, da je z dosedanjim potekom dela zadovoljna.

Od junija do sredine oktobra so v Zrečah uredili dve klančini za invalide, eno pri Bazarju, drugo pa pri podhodu. Zraven omenjenih so dodali še talne označbe za slepe. V času poletnih počitnic so omogočili počitniško delo invalidu. V septembru so se povezali z zreško osnovno šolo, na kateri so učitelji skupaj z učenci pripravili različne delavnice na temo invalidnosti. Poskrbeli so tudi za oglaševanje. Na zreški televiziji je ob sredah na ogled Konvencija o pravicah invalidov. Na občinskih spletni strani so na voljo predstavitve invalidskih društev, razpis za sofinanciranje diplomskega dela »Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Občina prav tako zagotavlja tolmača na prireditvah za gluhe in naglušne. Izšel je katalog, v katerem so navedeni turistični ponudniki, ki imajo v Zrečah urejen dostop za invalide. Občina Zreče je tako korak bliže pridobitvi listine ''Občina po meri invalidov''.