Rehabilitacijski program ZDIS za delovne invalide

Dolenjske Toplice, 13. november - Pričel se je enotedenski rehabilitacijski program ZDIS za zaposlene delovne invalide in nezaposlene oziroma iskalce zaposlitve.
V programu bomo obravnavali naslednja predavanja:
- Pomen ohranjanja zdravja za delo (referentka mag. Andrejka Fatur – Videtič, Inštitut RS za rehabilitacijo)
- Invalidsko zavarovanje po ZPIZ-u (Miran Kalčič, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje)
- Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Breda Butala, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
- Zaposlitvena (poklicna) rehabilitacija (Lea Kovač, ZPIZ)
- Problematika šikaniranja na delovnem mestu
- Bolečine v hrbtenici
- Diabetes
- Ves čas bo na voljo pravnik za brezplačno pravno pomoč
- Animacijski program (predavanja, delavnice).

Rehabilitacijski program vključuje tudi zdravstvene storitve, ki jih nudijo terme.