Pluralizacija storitvenega sistema na področju socialnega varstva

Ljubljana, 28. oktober - Socialna zbornica Slovenije je organizirala posvet z naslovom: Pluralizacija storitvenega sistema na področju socialnega varstva. Številni referenti so govorili o razvoju pluralnega sistema blaginje ter o vlogi in pomenu nevladnih organizacij (NO) v njem, o strategiji pluralizacije, o potrebnih zakonskih spremembah in okvirih za učinkovito delovanje NO, o financiranju NO oziroma o sistemskem urejanju njihovega položaja, nakazane pa so bile tudi smeri razvoja invalidskih in humanitarnih organizacij.Nekaj poudarkov iz referatov in razprav:
- v primerjavi z drugimi družbami smo bili v razvoju civilne družbe prej 15 let pred njimi, zdaj smo 15 let za njimi (mag. M. Vojnovič),
- premalo prenosa pooblastil iz javnega sektorja v nevladnega,
- civilna družba mora temeljiti na solidarnosti in odprti komunikaciji,
- NO imajo skromne možnosti za pokritje svojega delovanja. Celo ZDA jim namenjajo več sredstev (skoraj dvakrat več),
- V razvoju NO se srečujemo z dvema konceptoma: liberalno konzervativnim in socialnodemokratskim, ki ga povzema EU,
- V Sloveniji smo priča izrednem in nenavadnem restriktivnem pristopu do NO (v kadrovskem, organizacijskem in finančnem pogledu),
- Nerazumljiva je zadržanost države pri vlaganju v civilno družbo, ki torej še ni ugotovila stopnje ekonomskega interesa vlaganja,
- odzivnost Centrov za socialno delo (CSD) na težave, stiske in potrebe državljanov bi bila boljša ob večjem sodelovanju z NO,
- rigorozne kontrole v NO (invalidske organizacije) s strani države so precendens, ki ga v EU ne poznajo,
- večina finančnih sredstev je namenjena javni mreži, kar je razumljivo. Ni pa razumljiv nizek delež za NO,
- pri financiranju invalidskih organizacij lahko celo govorimo o negativnem konceptualnem pristopu, saj se sredstva, ki so bila namenjena invalidskim organizacijam, zdaj namenjajo za odpravo revščine in se odtegujejo izboljšanja kakovosti življenja invalidov.