Ajdovščina – Občina po meri invalidov – projekt leta invalidov 2003

Na sklepni plenarni prireditvi ob zaključku mednarodnega leta invalidov 2003 – EYPD v Rimu je dr. Vladimir Dimovski, minister Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na kratko predstavil projekt, ki ga je razvijala Zveza delovnih invalidov Slovenije - ZDIS v teku mednarodnega leta invalidov 2003.V počastitev EYPD 2003 je Zveza delovnih invalidov Slovenije je pripravila projekt Občina po meri invalidov. S projektom želi zveza vzpodbuditi občine, da bi v svojem delovanju upoštevale različnost potreb vseh svojih občanov. To pomeni, da bi načrtno razvijale, vzpodbujale in uresničevale dejavnosti in ukrepe:
ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti življenja invalidov in njihovih družin;
ki ustvarjajo možnosti v lokalni skupnosti za socialno vključenost in za aktivno udeležbo invalidov v družbenem življenju občine
ki pomenijo dejansko udejanjanje pravic človeka in državljana.

Za uresničevanje projekta je Zveza delovnih invalidov najprej sprejela poseben Pravilnik o podelitvi listine »Občina po meri invalidov«. Pravilnik podrobneje ureja postopke in kriterije za vključitev posamezne občine v projekt in za podelitev listine. Listino lahko pridobi občina, za katero ugotovi posebna delovna skupina predstavnikov invalidskih organizacij, da izpolnjuje s pravilnikom predpisane pogoje in kriterije, preko katerih se ugotavlja položaj invalidov v občini z vidika implementacije Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov.

V ta namen so na Zvezi pripravili poseben opomnik za izdelavo analize stanja in predstavlja tudi elemente za izdelavo občinskega akcijskega načrta delovanja župana, občinskega sveta ter občinske uprave ter ustanove in organizacije v lokalni skupnosti.

Skladno s predpisanimi kriteriji analize občinske invalidske organizacije predlagajo vsako koledarsko leto strokovnemu svetu ZDIS predlog o podelitvi listine matični občini, o katerem nato odloča upravnemu odboru ZDIS.

Po opravljenem izboru občine kot kandidatke za podelitev listine sklenejo ZDIS in izbrana občina poseben dogovor o vključitvi občine v izvajanje projekta za pridobitev listine ZDIS z nazivom 'Občina po meri invalidov'. Dogovor vsebuje obveznosti župana, ZDIS in lokalnega invalidskega društva. Sestavni del dogovora je občinski akcijski načrt uresničevanja dogovora ter poročanja o njegovem uresničevanju. Podpisniki dogovora so župan, predsednik ZDIS in predsednik lokalnega invalidskega društva.

Listino 'Občina po meri invalidov' podeli ZDIS vsako koledarsko leto ob priliki mednarodnega dneva invalidov 3. decembra. Občinsko društvo invalidov, ki je aktivno sodelovalo v izvajanju projekta 'Občina po meri invalidov', prejme kot priznanje za svojo aktivnost stekleno skulpturo - silhueto palače Združenih narodov.

Prva občina v okviru izvajanje tega projekta je ob zaključku EYDP 2003 bila slovesno javno izročena Listino 'Občina po meri invalidov' občina Ajdovščina, skulpturo silhuete palače Združenih narodov pa Društvo invalidovVipava-Ajdovščina.