Govor (deli) ministra za delo na podelitvi listine "Občina po meri invalidov"

Preberete si lahko pomembnejše dele iz govora ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega na prvi svečani podelitvi listine ''Občina po meri invalidov'' dne 10.12.2003 v Ajdovščini.

Zveza delovnih invalidov Slovenije je namreč za prvega dobitnika listine skladno s svojim projektom ''Občina po meri invalidov'' in pravili za izbor dobitnika, izbrala Občino Ajdovščina in Društvo invalidov Ajdovščina - Vipava.
Listino je predal častni gost svečanosti gospod dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve ter predsednik Odbora za pripravo in izvedbo Evropskega leta invalidov 2003.

Svečana podelitev listine je bila opravljena takoj po slovesnosti ob odprtju prizidka Zdravstvenega doma Ajdovščina.

Pomembnejši deli ministrovega govora

Ajdovščina, 10.12.2003

Za polno uresničitev pravic invalidov v praksi je potrebno aktivno angažiranje vseh, tako invalidov kot države, pa tudi lokalne skupnosti in okolja, v katerem invalidi živijo. Zavedamo se namreč, da še vedno ne živimo v družbi, v kateri imajo invalidi povsem enake možnosti kot drugi državljani in tudi zato so projekti, kakršnega ste se lotili v Ajdovščini, velikega pomena, ne le za prebivalce Ajdovščine, ampak tudi širše, saj so vzgled tudi drugim, kako se lotevati razreševanja teh vprašanj v konkretnem okolju.

Danes slavnostno obeležujemo prve rezultate tega projekta, kjer je na pobudo vašega društva invalidov nastal projekt Ajdovščina – mesto prijazno invalidom, torej se je slišal glas invalidov, projekt, ki smo ga vključili tudi v nacionalni program aktivnosti ob evropskem letu invalidov, s katerim smo želeli opozoriti tudi druga mesta v Sloveniji, da je potrebno razmišljati o tej problematiki in jo razreševati.

Projekt smo predstavili tudi na mednarodni ravni, na zaključni konferenci evropskih ministrov, pristojnih za invalidske politike konec minulega tedna v Rimu. Bil je podprt tudi v strukturah Sveta Evrope in še razširjen s pobudo, da Ajdovščina preraste v vzorčno mesto v Evropi kot vsem dostopno mesto, v katerem bodo ustvarjeni pogoji za kakovostno življenje vseh, v korist vseh, torej tudi invalidov, starejših in drugih, ki so danes, kjerkoli in na kakršenkoli način ovirani. Tako za pripravo kot izvedbo projekta so institucije Sveta Evrope pokazale velik interes, kar dokazujejo tudi s pripravljenostjo razvojne banke, da vloži v projekt znatna finančna sredstva (Council of Europe Development Bank).

Kljub temu, da torej v Sloveniji gradimo sodoben koncept socialne in invalidske politike, ki omogoča enake možnosti vsakomur, tudi invalidom, pa se te enake možnosti še vedno pogosto končajo na prvi stopnici pred zgradbo, ki predstavlja nepremagljivo arhitekturno oviro. Še mnogo hujše pa so lahko miselne ovire in nerazumevanje do ljudi, ki zaradi svoje posebnih potreb potrebujejo tudi posebno skrb. In sporočilo z današnje slovesnosti naj bo tudi razmislek o teh drobnih stvareh, za marsikoga nepomembnih ali neopaznih, za invalida, ki se z njihovo pomočjo lažje vključuje v življenje, pa pogosto temeljnega pomena.

Spoštovani!

Vsem, ki ste prispevali k uspehom, doseženim na področju invalidskega varstva in v projektu, iskreno čestitam. Ne gre namreč pozabiti, da se demokratičnost in človečnost neke družbe meri tudi po tem, koliko je odprta in razumevajoča, koliko zmore razumeti in pomagati ranljivim družbenim skupinam, koliko zmore živeti z njimi brez razlikovanja in na tak način presegati posledice invalidnosti.

Želim vam uspešno delovanje tudi v prihodnje in lepo praznovanje!