Zaposlovanje invalidov

Mednarodna zveza telesnih invalidov - FIMITIC je v letu 2001 v Pragi priredila kongres "Enake možnosti - zaposljivost invalidov v državah Evropske unije in nekaterih državah kandidatkah".

Geslo kongresa je bilo "Na poti k zaposljivosti invalidov".

Podatke o zaposlovanju invalidov v posameznih državah so posredovale nacionalne invalidske organizacije, članice FIMITIC. Z referati so na kongresu sodelovali predstavniki Ministrstva za delo in socialne zadeve Češke Republike, češke zveze invalidov, Mednarodne organizacije za delo - ILO, Direktorata V. E4 - Oddelek za integracijo invalidov Evropske komisije, Evropskega sindikata - ETUC in Birografike BORI iz Slovenije.
Predstavljeno je bilo tudi celotno predkongresno gradivo s področja zaposlovanja invalidov večih avtorjev.
Zbornik kongresa FIMITIC 2001 sta izdala Zveza delovnih invalidov Slovenije in Mednarodna zveza telesnih invalidov FIMITIC, izdajo knjige v tiskani in elektronski obliki je sofinansiral Urad Vlade Slovenije za informiranje. Knjigo sta uredila Marjan Kroflič in Cveto Uršič, iz angleščine je tekste prevedel Vojko Skalar. Knjiga je izšla tudi v angleščini.

Knjigo v elektronski obliki dobite tukaj (PDF, 1MB)

Priporočam vam, da si knjigo posnamete na računalnik in jo šele nato odprete (desni klik na povezavo, Save As...(Posnami kot) in izberi lokacijo kamor naj se knjiga posname)