Povezovalna delavnica „Vplivi brezposelnosti v Avstriji in Sloveniji“

Ljubljana, 30. september 2010