Internet in invalidi

Zveza delovnih invalidov Slovenije je izdala knjigo "Internet in invalidi" kot priročnik. Z njim smo želeli na eni strani prispevati k zmanjševanju 'digitalne ločnice' med invalidi in neinvalidi. Z objavljenim delom smo hoteli povečati obveščenost invalidov in invalidskih organizacij ter prispevati k razumevanju invalidske problematike, kot jo prikazujejo spletne strani invalidskih organizacij in različnih ustanov v Sloveniji, Evropi in v svetu. Rezultate dela in zbrane podatke smo zbirali z vidika invalidov in invalidnosti. Viri podatkov so praviloma spletni naslovi, ki smo jih uredili v vsebinsko zaokrožene sklope.
Knjiga je izšla v tiskani in elektronski obliki, ki ima največjo vrednost, saj je na spletni strani Zveze delovnih invalidov Slovenije vnešena v PDF formatu z možnostjo takojšnega odpiranja objavljenih spletnih naslovov.

Pomembna prednost priročnika je tudi v tem, da si lahko zapisujemo na novo odkrite spletne naslove, saj mnogi med več kot dvestotimi naslovi vsebujejo dadatne nove in nove spletne naslove, pravi plaz novih naslovov se ob tem sproži.

Projekt je sofinancirala Služba Vlade Reublike Slovenije za Evropske zadeve. Knjigo je založila Zveza delovnih invalidov Slovenije, tiskano in elektronsko verzijo so pripravili v Birografiki BORI, uredila pa sta jo Marjan Kroflič in Cveto Uršič.

Knjiga je na voljo tukaj (PDF, 7MB)

Priporočam vam, da si knjigo posnamete na računalnik in jo šele nato odprete (desni klik na povezavo, Save As...(Posnami kot) in izberi lokacijo kamor naj se knjiga posname)

Acrobat Reader dobite tukaj