ZASAVJE - POSAVJE

DI Krško

Krško

Društvo invalidov Krško

MDI Litija in Šmartno pri Litiji

Litija

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje

DI Zagorje ob Savi

Zagorje ob Savi

Društvo invalidov Zagorje ob Savi

DI Trbovlje

Trbovlje

Društvo invalidov Trbovlje

DI Sevnica

Sevnica

Društvo invalidov Sevnica

DI Radeče

Radeče

Društvo invalidov Radeče

DI Občine Brežice

Brežice

Društvo invalidov občine Brežice

Černelčeva cest

DI Krško

KrškoDruštvo invalidov Krško

Cesta krških žrtev 56
8270 Krško

DI Hrastnik

Hrastnik

Društvo invalidov Hrastnik

Razpečuj vsebino