PODRAVJE

DI Majšperk in Kidričevo

Majšperk in Kidričevo

Društvo invalidov Majšperk in Kidričevo

MDI Ormož

Ormož

Medobčinsko društvo invalidov Ormož

MDI Lenart

Lenart

Medobčinsko društvo invalidov Lenart

MDI Ptuj

Ptuj

Medobčinsko društvo invalidov Ptuj

DI Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica

Društvo invalidov Slovenska Bistrica

MDDI Maribor

Maribor

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Maribor

DI Majšperk in Kidričevo

Majšperk in KidričevoDruštvo invalidov Majšperk in Kidričevo

Majšperk 33

DDI Črešnjevec

Črešnjevec

Društvo delovnih invalidov Črešnjevec

Razpečuj vsebino