Za bolj zdravo, uspešno in srečno vključevanje invalidov po srčni kapi v aktivno življenje in delo

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v dneh od 16.09. – 21.09.2003 v ''Domu zdravja ZDIS'', Kerenčičeva ul. 9 v Radencih, v sodelovanju z Zdraviliščem Radenci organizirala 5-dnevno delavnico, ki jo je sofinanciral Zavod za Zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Programa se je udeležilo 16 invalidov iz Društev invalidov Brežice, Dravograd, Logatec, Šentjur pri Celju, Zagorja ob Savi, Kočevja, Ljutomera, Ptuja in Gornje Radgone, ki so hkrati tudi koronarni bolniki, bolniki po srčnem infarktu, bolniki z angino pektoris, bolniki po kirurški ali nekirurški revaskularizaciji srčne mišice, pa tudi invalidi, ki jih dejavniki tveganja močno ogrožajo ter družinski člani teh invalidov.
Z Zdraviliščem Radenci smo se dogovorili za naslednje storitve za vsakega udeleženca:

- obvezen pregled pri zdravniku
- 4 x CO2 mineralna kopeli;
- 4 x cikloergotrening (na kolesu);
- 4 x medicinska gimnastika;
- 1 x delna masaža;
- 1 x štiricelična kopel.

Zagotovljeno je bilo tudi vsakodnevno 3-urno kopanje v Termah Radenci s predhodnim dovoljenjem zdravnika.

V sredo, 17. septembra ob 15.00 uri je bilo v sejni sobi Hotela Radin za udeležence programa predavanje z naslovom SEKUNDARNA PREVENTIVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI SRCA IN OŽILJA (preprečevanje nadaljevanja oz. slabšanja stanja po možganski kapi in infarktu), v četrtek, 18. septembra ob 15. uri pa predavanje z naslovom ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA Z OZIROM NA SODOBNE RIZIČNE OKOLIŠČINE ŽIVLJENJA.

NAMEN PROGRAMA je bil zadovoljevanje potreb invalidov za pridobivanje in ohranjanje fizične kondicije in ohranjanje zdravja kot prispevek k povečevanju možnosti aktivnega vključevanja v življenje in delo na vseh področjih družbenega življenja, kar je cilj programa.

Poleg pridobivanja telesne kondicije je namreč izjemno pomembna psihološka pomoč in podpora, ki jo nudijo eden drugemu.
Na uporabnike deluje kopanje, ki smo ga poleg gornjega udeležencem omogočili v zdraviliških bazenih vsak dan, in druženje, preventivno in terapevtsko ter soustvarja normalnejše pogoje, da se lahko vsakodnevno vključujejo v življenje in delo.
Poleg fizične rehabilitacije prispeva program tudi k psihični, saj prav elementi druženja pomenijo tudi obliko integracije.

Seveda pa gre pri programu tudi zato, da naučimo ljudi hitro ukrepati, kadar je ogroženo njihovo zdravje. To področje je precej pomembno, saj obstaja pomembna vzročna zveza med nekaterimi nevarnostmi za zdravje in nadaljnjim razvojem invalidnosti.