Projekt: Civilizirano parkiranje

Zveza delovnih invalidov Slovenije je na ravni Odbora za pripravo in izvedbo Evropskega leta invalidov 2003 v programu soudeležena s številnimi aktivnostmi. Med te spada tudi projekt CIVILIZIRANO PARKIRANJE, ki ima namen preprečevati nepravilno parkiranje osebnih vozil na mestih določenih za invalide.

Akcija sovpada z evropskim tednom mobilnosti (16. - 22. 09.2003), z obvezno horizontalno temo tega tedna, imenovano "Dostopnost".
Osrednja tema za 2003 Dostopnost je način, s katerim želi Evropski teden mobilnosti priznati, počastiti in se zavzemati za načela Evropskega leta invalidov 2003.

Kako resno so v Evropi vzeli Evropski teden mobilnosti govori podatek za lani, da se je vanj vključilo 320 mest v 21. državah. Za letos se pričakuje še večja udeležba, ki potrjuje umestnost odločitve uvedbe take oblike ozaveščanja javnosti o problemih invalidov.

Korenine teme Dostopnost najdemo v Standardnih pravilih o izenačevanju možnosti invalidov, kot 5. pravilo (od 22), ki v ciljnem področju enakopravnega sodelovanja, dostopnost razmejuje na dostopnost do fizičnega okolja in dostopnost do informacij in komuniciranja.

In prav dostopnost do fizičnega okolja je rdeča nit projekta Civilizirano parkiranje, namenjenega najbolj ranljivim družbenim skupinam, ob enem pa nudi priložnost za izboljšanje dostopnosti za vse.

Zveza delovnih invalidov Slovenije s preko 50.000 člani bo s prostovoljci v 69. društvih opozorila na problem parkiranja, oz. bo opozorila vse voznike, da svojih vozil ne parkirajo na redkih parkirnih mestih, ki so posebej označena s talno, dostikrat pa tudi s horizontalno signalizacijo, ki govori, da so ta mesta rezervirana za vozila invalidov. Za nepravilno parkiranje se smatra vsako vozilo, ki nima na vidnem mestu invalidskega parkirnega znaka.

Na vsako tako vozilo bomo zataknili za brisalce letak, ki bo s svojo vsebino opozarjal voznika, da se ne obnaša v skladu z Zakonom o cestnem prometu in istočasno apeliral na njegovo zavest, moralo in druge vrednote, ki različnost prepoznavajo kot stalno spremljevalko sobivanja, končno gre za spoštovanje človekove pravice do nemotenega gibanja iz kraja v kraj, kjer dostopnost igra odločilno vlogo. Če so se že lokalne oblasti odločile odrediti parkirna mesta za invalide je preprosto logično pričakovati, da jih državljani, ki te ugodnosti ne potrebujejo tudi spoštujejo.

V invalidski organizaciji se zavedamo, da čez noč navad kršiteljev ne bomo odpravili, poskušali pa bomo ozaveščati, opozarjati in z argumenti dokazovati zakaj naj na invalidskih parkirnih mestih parkirajo le invalidi. S tem invalidu olajšamo pristop do javnih ustanov pa naj gre za občino, zdravstveni dom, lekarno, knjižnico ali do podjetja, ki nudi storitve, ali pa mu z bližnjim parkiranjem omogočimo dostop do kina, gledališča, galerije itd.

Veseli nas precejšnja podpora tej akciji. Na zadnji strani opozorilnega letaka so navedeni številni naslovi, ki dajejo prav naši usmeritvi doseganja enakih možnosti, ki jih še posebej poudarja socialni model razumevanja invalidnosti, katerega nosilec je znotraj Evropske unije, Evropski invalidski forum (EDF).

Letak (43KB, PDF)

Ljubljana, 18.09.2003

Miran Krajnc, predsednik ZDIS