Malaška deklaracija o invalidih

Na povabilo španske vlade je 7. in 8. maja v Malagi potekala Druga evropska konferenca ministrov, pristojnih za politike enakovrednega vključevanja invalidov, ki ji je predsedoval g. Eduardo ZAPLANA, minister za zaposlovanje in socialne zadeve Španije.

Za podpredsednika sta bila na konferenci izvoljena dr. Luis PAIS ANTUNES, državni sekretar za delo Portugalske (7. maja), in dr. Vlado DlMOVSKl, minister za delo, družino in socialne zadeve Slovenije (8. maja).
Vodilna tema konference je bila "ZA BOLJ KVALITETNO ŽIVLJENJE INVALIDOV. IZBOLJŠANJE USKLAJENE POLITIKE ZA IN Z ENAKOVREDNO UDELEŽBO INVALIDOV"
Podtemi sta bili

1)"Vzpodbujanje udejanjanja državljanskih pravic in polna udeležba, zagotavljanje
možnosti z učinkovito zakonsko zaščito in političnimi ukrepi" in

2) "Razvoj inovativnih pristopov in storitev, ki bodo zadovoljevali potrebe invalidov - uporabnikov".

V več smereh se je razpravljalo o predlogih za večje vključevanje invalidnih žensk in invalidov, ki potrebujejo zahtevnejšo raven pomoči.

Glavni cilj konference je bil oblikovati skupna načela, na katerih naj temelji razvoj politike na področju invalidnosti in zagotavljanja storitev javne službe. V ta namen so ministri obravnavali dosežke in pomanjkljivosti sedanje politike in novih usmeritev enakovrednega vključevanja invalidov ter načine za reševanje novih izzivov. lzmenjali so si ideje in izkušnje ter razpravljali o sprejetih ali načrtovanih ukrepih na nacionalni, evropski in mednaradni ravni s ciljem izboljšati kvaliteto življenja invalidov.

Rezultat te razprave je "Malaška deklaracija o invalidih: Razvoj v smeri enakovredne vključenosti invalidov kot državljanov" in pomeni začetek prizadevanj za pripravo podrobnega in prožnega evropskega akcijskega načrta za izvajanje načel, sprejetih na drugi evropski konferenci, na nacionalni in mednarodni ravni.

Konferenca poleg tega pomeni prispevek k evropskemu letu invalidov 2003, ki ga je Svet Evropske unije razglasil 3. decembra 2001.

Konference so se udeležili ministri, pristojni za politike enakovrednega vključevanja invalidov v državah članicah in opazovalkah Sveta Evrope, ali njihovi zastopniki.(1) Udeležili so se je tudi predstavniki Odbora ministrov Sveta Evrope, Parlamentarne skupščine, Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE), komisar Sveta Evrope za človekove pravice, predstavniki Razvojne banke Sveta Evrope in člani več pripravljalnih odborov Sveta Evrope, predstavnik Komisije Evropske skupnosti in opazovalci iz Mednarodne organizacije dela (ILO), Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter iz mednarodnih nevladnih organizacij.(2)

(1) Albanija, Andora, Armeniia, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Sveti sedež, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Mehika, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija in Črna gora, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Ukrajina, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severna Irska, Združene države Amerike.

(2) Evropski ukrepi invalidov (AEH), Evropska unija slepih (EBU), Evropski invalidski forum (EDF), Evropska unija gluhih (EUD), Mednarodno avtistično društvo Evrope (IAAE), Mednarodno združenje telesno prizadetih oseb (FIMITIC), Mentalno zdravje v Evropi (MHE).

Malaška deklaracija (MS Word dokument, 81kB)