IR RS organiziral mednarodno konferenco: Model učnega podjetja v sistemu usposabljanja odraslih

Maribor, 22. oktober - Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo je organiziral mednarodno konferenco na temo: Model učnega podjetja v sistemu usposabljanja odraslih, tudi z udeležbo avstrijskih in nemških referentov.Prvo učno podjetje za odrasle je bilo ustanovljeno na Inštitutu za rehabilitacijo 1999 leta. Do takrat so bila učna podjetja namenjena dijakom srednjih šol.

Udeleženci učnega podjetja s pomočjo strokovnih mentorjev simulirajo poslovanje učnega podjetja, ki posluje z drugimi tovrstnimi podjetji v zaprtem omrežju.

Program učno podjetje za odrasle se na Inštitutu izvaja že peto leto, kot integrirani program izkustvenega učenja za populacijo težje zaposljivih invalidov. Na učnih delovnih mestih udeleženci pridobivajo različna znanja (korespodenca, računovodstvo, knjigovodstvo, komerciala, aplikativno računalništvo, komunikacija, itd.).

Učno podjetje predstavlja učinkovito pot do delovnih izkušenj, ki se rezultirajo z zaposlitvijo. V Sloveniji je 266 učnih podjetij na 38 srednjih šolah, 2 za odrasle, načrtuje se jih še 5.

Učna podjetja za odrasle poznajo v tujini že 25 let in so učinkovit model reševanja brezposlenosti. V razpravi sem opozoril na premajhno povezovalno vlogo civilne družbe med uporabniki storitev učnega podjetja, javno mrežo (učna podjetja) in nevladnim sektorjem.