10. maj -- Ljubljana - 4. seja sveta SIOS

4. sejo Sveta invalidskih organizacij Slovenije (SIOS) smo pričeli s potrditvijo zapisnikov 2. in 3. seje ter nadaljevali s predložitvijo začasne pogodbe o ustanovitvi Nacionalnega sneta invalidskoh organizacij Slovenije, pristojnemu Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.Po Zakonu o invalidskih organizacijah smo dolžni ustanoviti Nacionalni svet kar tudi nameravamo (o tem smo obvestili Ministrstvo za delo), vendar je naša želja, da predčasno invalidske organizacije pridobijo status reprezentativnosti, ki je v fazi pridobivanja. Pri tem gre za kočljivi moment odločanja v Svetu, kjer naj bi glas invalidske organizacije s 68 člani imel isto težo kot glas druge z več 10000 člani.

Ob vsem tem smo priče nerazumljivemu obnašanju YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, ki zanika vse dosežke slovenskih invalidskih organizacij v SIOS-u. Očitajo nam nelegitimnost delovanja v SIOS-u, nezavzemanje za neodvisno življenje, samovoljnost odločanja, da so invalidi zaradi tega žrtve manipulacij, da invalidske organizacije storijo premalo za razvoj invalidskega varstva, da je YHD v FIHO zapostavljen, da favoriziramo institucionalne oblike bivanja kapacitete ohranjevanja zdravja ter pomoči, da so interesi SIOS-a pristranski, da vodenje invalidskih organizacij s strani invalidnih oseb ne zagotavlja avtomatskega zastopanja interesov pravih invalidnih oseb, itd. Te trditve so v YHD strnili v dopisu, ga prevedli v angleščino in razposlali na številne evropske naslove. Tokrat najnovejše akcije YHD, ki je precej radikalna in tudi škodljiva za mednarodni ugled nas vseh ne bom komentiral, saj sem članstvo ZDIS v teh temah v mojih prejšnjih zapisih že prej informiral in obrazložil resnična dejstva. Povedal bi le, da bi ob izpolnitvi zahteve YHD moral kot invalid – predsednik takoj odstopiti, ker naj ne bi uresničeval interesov članstva in organizacije. Kdo ve ali v YHD vedo za visoke standarde načela demokratičnosti in odločanja na vseh ravneh v ZDIS.

Zaenkrat kaže naši (SIOS) pobudi za vključevanje invalidnosti v 14. člen Ustave RS dobro, čeprav nasprotovanja posameznih poslancev v DZ so in YHD jih podpira.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 22. 4. 2004 sprejel Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja in v 1.členu (vsebina in namen zakona) je omenjena tudi invalidnost. Zakon v 9. členu predvideva oblikovanje Sveta Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja, kot svoje strokovno in protokolarno telo. V članstvu Sveta invalidi zahtevamo svojega predstavnika.

Obravnavali smo vlogo Združenja invalidov – Forum Slovenije za sprejem v SIOS. Forum ima status invalidske organizacije in je znan po izvajanju posebnega socialnega programa Veriga pomoči. Forum smo soglasno sprejeli v SIOS. Njegov predsednik je g. Borut Pogačnik.

Na zahtevo Evropskega invalidskega foruma je SIOS izdelal Poročilo o stanju slovenskega invalidskega varstva v letu 2004, po postavljenih merilih in kriterijih za izdelavo tega dokumenta. Poročilo temelji na zaključkih projekta PHARE o krepitvi družbene vloge invalidskih organizacij. Zelo dober in verodostojen dokument .

Konec tedna je EDF sklical letno skupščino v Varšavi na kateri bo SIOS sprejet v redno članstvo. Takoj po skupščini EDF-a pride v Slovenijo na delovni obisk predstavnik švedskega nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki mimogrede v informacijo, združuje 50 profesionalno zaposlenih strokovnjakov, ki dobesedno vse urejajo na področju švedskega invalidskega varstva.

Za konec maja je predviden obisk predsednika EDF v Sloveniji Yannisa Vardakastannisa. Oba obiska predstavljata močan politični moment, na katerega slovenski invalidi resno računamo (ustava, zakonodaja, organiziranost, financiranje, itd.). Invalidske organizacije se soočamo z nerazumljivim diskriminiranjem v državni zakonodaji. Vse naše pripombe na Ministrstvo za finance so zavrnjene. Gre za Zakon o dohodku pravnih oseb (52. člen olajšava donacije), in za Zakon o dohodnini o katerem sem že poročal. Na voljo imamo nekaj pravnih sredstev za spremembo zakonodaje in med drugim je možno sprožiti ustavni spor in doseči ponovno razpravo v DZ na temelju 3000 podpisov.

V invalidskih organizacijah z neprikrito zaskrbljenjostjo spremljamo delovanje YHD proti podpornim mehanizmom pravne države v korist invalidov.

Gospod Aco Prosnik predsednik Zveze Sonček, prosi za podporo pri kandidaturi za evropskega poslanca na junijskih volitvah v evropski parlament. Želi zastopati interese vseh invalidov in njihovih družinskih članov, kar smo pozdravili in podprli. PredstavnikiSIOS-a so na seji dobili ustrezne formularje za podpis.

Sprejeli smo pobudo Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije s prvo podpisanim dr. Šaleharjem, glede spremembe o varnosti cestnega prometa. Pobudo smo soglasno podprli in oblikovali delovno skupino (Šalehar, But, Kresal, Kastelic, Lapajne, Jakovljevič), ki bo pripravila zakonske dopolnitve pri olajšavah za parkiranje za invalide.

Za predstavnike invalidskih organizacij v Svet Zavoda Prizma Ponikve je bil ponovno imenovan gospod Ivo Jakovljevič.

Miran Krajnc