ZDIS, Dogodki, Aktivnosti

PIC - Javna razprava na temo zakonske ureditve prostovoljnega dela

Ljubljana, 21. 9. 2004 - Pravno informacijski center nevladnih organizacij (PIC) nas je povabil v sodelovanju z Zavodom, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v okviru 3. festivala nevladnih organizacij LUPA – Nevladno okno v Evropo, na javno razpravo na temo zakonske ureditve prostovoljnega dela (v dvorani Državnega sveta).

Seja SIOS-a - September 2004

Ljubljana, 9. 9. 2004 - Na seji SIOS-a smo se odločili za profesionalizacijo in zaposlili gospoda Štefana Kušarja, ki bo opravljal delo za Svet na domačem in tujem področju. Pogovarjali smo se o razporejanju javnih sredstev FIHO za leto 2005 in podvomili v njihov dvig. V Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja smo predlagali člana (De Reya) z zastopnikom.

September 2004

Ljubljana, 7. 9. 2004 - NS FIHO je pregledal finančno in materialno poslovanje FIHO, pregledal je uresničevanje sklepov Sveta FIHO in drugih organov v letu 2004 in ni ugotovil nepravilnosti.

Avgust 2004

Moškanjci, 14. 8. 2004 - Tokratni organizator regijskega srečanja DI Podravja je bilo MDI Ptuj. Na prireditvi, kjer ni bilo nikomur dolgčas, je 600 udeležencev ob pestrem programu preživelo lep dan. V družabnem letališkem ambijentu je vodstvo MDI Ptuj svojo nalogo opravilo z najboljšo oceno.

Nagovor na srečanju Zgornjesavinjsko medobčinskega društva invalidov Mozirje

Logarska dolina, 28. 8. 2004 - Nagovor na srečanju Zgornjesavinjsko medobčinskega društva invalidov Mozirje

Ni dveh invalidskih organizacij (2)

Ne bi želel, da bi kdorkoli to nesmiselno dopisovanje dveh invalidskih organizacij preko časopisnega medija razumel kot prerekanje, kot bi to kdo utegnil razumeti v sestavku Ni nikakršnih dveh organizacij delovnih invalidov. Če ni dveh organizacij delovnih invalidov, potem sploh ne vem, zakaj si je g. Strašek izbral ravno Zvezo delovnih invalidov Slovenije kot sogovornika. Menim pa, da sem vseeno dolžan podati nekaj pojasnil na njegove dileme.

20. planinski dan invalidov, DI Slovenj Gradec

Kope, 31. julij 2004 - Vodilni iz DI Slovenj gradec so spet z odliko opravili veliko delo. Že 20. so imenitno organizirali planinski dan invalidov, kjer se nas je zbralo skoraj 4000 udeležencev, med katerimi je bilo kar nekaj koroških županov in poslanec DZ. Slovenjegraškemu društvu gre čestitati za organizacijski mega podvig, ki mu ga na slovenski invalidski sceni ni para.

Pobude skupnosti Equal (PSE) v Sloveniji

Ljubljana, 16. julij 2004 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je organiziralo konferenco ob uradnem začetku izvajanja Pobude skupnosti Equal (PSE) v Sloveniji.

Razpečuj vsebino