ODI Zgornje Posotelje

ODI Zgornje Posotelje: Ludbreg(Hrvaška) 2011

Minila je še ena vroča, prevroča sobota, ki smo jo člani ODI Zgornje Posotelje preživeli na SZ delu Hrvaške na mednarodnem srečanju. Tokrat smo se na povabilo društva ILO Ludbreg udeležili srečanja v mestu Poljanec v bližini Ludbrega. V zgodnjih sobotnih urah smo se odpravili na Hrvaško, naša delegacija je bila tokrat brez našega predsednika Anđelka Bendelja, ki je na zdravljenju, bila pa sta zato prisotna oba podpredsenika društva.

ODI Zgornje Posotelje: Letni kamp – Varaždin 2011

Ker obljuba dela dolg, kot smo se dogovorili že na predhodnem srečanju v Koprivnici, da se še bomo udeležili srečanj ter še tesneje sodelovali smo se zopet udeležili srečanja invalidov na Hrvaškem, ki je tokrat bilo v Varaždinu pod nazivom Letni kamp – Varaždin 2011.

Samega srečanja se je udeležilo 25 društev iz cele Hrvaške ter naše društvo iz Slovenije, skupno število udeležencev pa je preseglo številko 600. Druženje je potekalo v hotelu Turist v središču Varaždina.

Razpečuj vsebino