Koristne povezave

SLOVENIJA

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije - NSIOS

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij - FIHO

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Društvo distrofikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije

Združenje multiple skleroze Slovenije

Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

Zveza delovnih invalidov Slovenije

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite

Društvo laringektomiranih Slovenije

Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije

Društvo revmatikov Slovenije

Društvo študentov invalidov Slovenije

Društvo paralitikov Slovenije

Združenje invalidov - Forum Slovenije

Društvo VIZIJA - PZS - društvo gibalno oviranih

Društvo VITA - za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen

Društvo gluhoslepih Slovenije "DLAN"

Kulturno prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj

Sklad Silva

Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991

Društvo amputirancev Slovenije

Društvo bolnikov z motnjo strjevanja krvi - Krvni bratje

 

 

EVROPA

EUROPEAN DISABILITY FORUM - EDF

FIMITIC

MEOSZ – National Federation of the Associations of Disabled Persons (Madžarska)

 

RAZNO

Osnovni in najpogosteje uporabljani obrazci na ZPIZ

Careerjet - iskalnik zaposlitev v Sloveniji (agregator virov)