September 2004, drugi del

Utrinki predsednikovega dela v mesecu septembru, drugi del.9. 9. 2004 Ljubljana

Sestal se je UO Fiesa in pregledal delovanje našega objekta. Bilo je nekaj pripomb na najemojemalca, kjer mu nekateri očitajo premajhne obroke hrane in občasno nekonkretne odnose. Ge se v redna vzdrževalna dela smislu dobrega gospodarja.

24. 9. 2004 Radlje ob Dravi

Vodstvo DI se je potrudilo in zgledno speljalo prireditev ob 35 letnici svojega delovanja. Niti močno deževje na ta dan ni preprečilo dobrega obiska na srečanju pod šotorom, kjer se ni pozabilo omeniti prispevkov številnih prostovoljcev. Prav tako pa ne smemo prezreti vloge tega društva, ki je bilo na področju pravnega svetovanja delovnim invalidom, med vodilnimi na Koroškem.

28. 9. 2004 Ljubljana

SIOS je razpravljal o nekaterih aktualnih nalogah invalidskih organizacij, med katere nedvomno spada razprava o planskih izhodiščih za pridobitev finančnih sredstev FIHO za leto 2005. planiranje bo zaradi odvzema 300 milijonov invalidskega denarja za prihodnje leto zato veliko težje prav zaradi te omejevalne okoliščine.

Zaradi poenotenja finančnega vodenja v invalidskih organizacijah je za vodstva Zvez predviden računovodski seminar.

Skrbi nas predlog EU, ki napoveduje popolno liberalizacijo iger na srečo. Pri tem prednjači Nizozemska, ki se zavzema za odprti trg iger na srečo, kar ni dobro za nas (konkurenca tujih prirediteljev v Sloveniji), ker pridobivamo sredstva iz Loterije Slovenije ne pa tudi od tujcev.

V EU se ponovno oblikuje medparlamentarna skupina za vprašanja invalidov v EU. Sedanja bo štela 53 poslancev, (prejšnja 43). V njo sta zaenkrat vključena dva naša evroposlanca (Ljudmila Novak, Miha Brejc).

30. 9. 2004 Ljubljana

V Cankarjevem domu se je odvijal Festival za tretje življenjsko obdobje, ki letos že četrtič odpira vrata in ponuja številne ideje, kako preživeti zrela leta čimbolj polno in zadovoljno v sozvočju s svetom in sabo.

Udeležil sem se predstavitve rezultatov projekta EU – priložnost tudi za starejše, kjer sem sodeloval v razpravi na temo zaposlovanja starejših invalidov in tudi z uvedbo socialnih podjetij kot novosti v zaposlitveni praksi.