Pobude skupnosti Equal (PSE) v Sloveniji

Ljubljana, 16. julij 2004 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je organiziralo konferenco ob uradnem začetku izvajanja Pobude skupnosti Equal (PSE) v Sloveniji.
PSE predstavlja sredstva evropskega socialnega sklada, ki naj prispevajo k razvoju celotne in usklajene strategije zaposlovanja z novimi metodami proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela.

Pobuda Equal poziva k učenju in inovativnemu mišljenju.

Glavni subjekt Pobude Equal je razvojno poslanstvo, ki združuje akterje ne nekem geografskem območju ali določenem sektorju. Partnerji so lahko iz javnega, poslovnega in nevladnega področja.

Vsako razvojno partnerstvo mora vzpostaviti sodelovanje z vsaj enim razvojnim partnerstvom v drugi državi EU (razširjanje znanja, hitrejše iskanje rešitev, posnemanje primerov dobre prakse).

Direktor socialnega sklada (g. Staub) je povedal, da ima Slovenija na voljo iz tega naslova 2 milijardi, od tega za področje zaposlovanja 1,2 milijarde SIT.

Iz meni neznanih razlogov je potrebno projekte prijaviti do 14. 9. 2004 (časovna stiska). Izbor razvojnih partnerstev je potrebno prijaviti do 28. 10. 2004, pričetek pripravljalnega obdobja pa prične teči 2. 11. 2004. ZDIS-u v teh časovnih okvirih ne bo možno pristopiti k temu projektu, ki ga nameravamo izvesti. Zato bomo počakali na drug termin. Gre za projekt oblikovanja Foruma delodajalcev po angleškem vzoru.