Julij 2004

Predsednikovi obiski po društvih v mesecu Juliju.1. 7. 2004 Postojna

Društvo invalidov Postojna je dobro organiziralo srečanje težkih invalidov v lepem ambientu postojnskega parka. Vodstvo DI je tudi s tem dogodkom pokazalo na doslednost uresničevanja programskega dela, kjer tovrstni posebni socialni programi še posebej izstopajo. V pestrem spremljajočem programu je vsakdo kaj našel zase, zato sem prepričan, da je s prijetnim druženjem udeležencev, organizatorjem uspelo doseči temeljni namen.

3. 7. 2004 Nanos

Društvo invalidov Ajdovščina – Vipava je priredilo tradicionalno srečanje invalidov in njihovih svojcev na Nanosu. Namen moje prisotnosti je bil dati vodstvu DI podporo pri izvajanju projekta Občina po meri invalidov, pa tudi predsedniku za prizadevno delo na nacionalni ravni delovanja Zveze. Srečanje je bilo prisrčno in pristno, tako kot smo ga vajeni.

5. 7. 2004 Trebnje

Z vodstvom DI Trebnje smo obiskali trebanjsko županjo in njen tim ter se pogovarjali o rešitvah v zvezi z društvenimi prostori. Kaže, da smo našli sprejemljivo rešitev, saj je sedanja situacija v smislu plačila najemnine resno ogrozila obstoj društva.

6. 7. 2004 Ljubljana

Na delovnem obisku se je oglasil predsednik Društva invalidov Rimske Toplice – kolega Veršec. Predstavil je problematiko svojega društva in dogovorili smo se kako naprej. Kaže, da bo prišlo do zanimivih sprememb.

7. 7. 2004 Ljubljana

Na 20. seji Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam smo obravnavali poročilo strokovne službe o prilivih koncesijskih dajatev za junij 2004. Ugotovljeno je bilo, da je prilivov dovolj za pokritje vseh naložb invalidskih organizacij, zato bodo v nekaj dneh sredstva nakazana.

Obravnavani so bili opravljeni pregledi pri posameznih invalidskih organizacijah in sprejet dogovor o nadaljnjih nadzorih.

13. 7. 2004 Planica

Društvo invalidov Kranjska gora je ob vznožju skakalnice velikanke v Planici pripravilo prisrčno srečanje. Obisk sem izkoristil za spoznavanje društvenih in programskih dejavnosti, ogledal sem si lepo urejene poslovne prostore društva in se z vodstvom pogovarjal o aktualni problematiki