DI Kranjska Gora: : Poročilo o pripravi in odprtju razstave za občinski praznik

IO društva je že na osmi seji sprejel sklep, da se v počastitev občinskega praznika občine Kranjska Gora organizira v Liznjekovi hiši razstavo v spomin 120. letnice rojstva in 60. letnice tragične smrti pisatelja, pripovednika in pesnika Josipa Vandota. Nalogo je prevzela predsednica kulturne komisije pri društvu invalidov gospa Mira Smolej. Začelo se je zbiranja materiala, ki govori o pisatelju Josipu Vandotu, bolj znanemu po pastirčku Kekcu in mnogih drugih povestih. Po njih so posneti trije filmi ali pa so jih gledališča uprizarjala kot igre.

Zbiranje spominskega materiala ni bila lahka naloga. Vandot je kot pisatelj in kot železniški uslužbenec živel v različnih krajih Slovenije. Nihče si pa še ni zadal naloge, da bi njegovo življenje in dela študijsko obdelal in prikazal skupno na enem samem mestu.

Preko lokalnih medijev smo objavili novico, da zbiramo spominski material za razstavo, a odziva ni bilo. Mnogo tega je bilo takoj po drugi svetovni vojni uničeno ali kako drugače porazgubljeno, kot ne pomembno, saj je bil za tisti čas Vandot samo vaški čudak z bujno domišljijo. Tisti posamezniki, ki pa imajo take dokumente, jih pa ljubosumno čuvajo in ne brez razloga. Že sedaj vemo, da so njegova dela najbolj brana med mladimi. Tudi odrasli radi segamo po tej literaturi, prevedena pa je tudi v mnoge tuje jezike.

Zaradi Mirine vztrajne prizadevnosti in ob izdatni pomoči njenega kolega Benjamina Gracerja se je v osnovni šoli nabralo za sedemnajst razstavnih panojev odličnega materiala. Težko bi kot nestrokovnjak ocenjeval, kateri deli razstave so bolj pomembni; tisti, ki govorijo o njegovih delih ali tisti, ki so nastali med igranjem njegovih del po raznih odrih in gledališčih, ali pa pano, v katerem je prikazana izdaja spominskih znamk in poštnega materiala, ki ga je izdala Pošta Slovenije v spomin na pisatelja Vandota.

Tako pripravljeno razstavo smo odprli občanom in turistom 30.07.04. Za odprtje smo pripravili kratek kulturni program, katerega je povezoval predsednik DI Jože Zupančič, na citrah pa spremljala Jerneja Kopavnik. O pomenu razstave je spregovorila avtorica gospa Mira Smolej, eno od pesemi Josipa Vandota iz zbirke Gorska roža je prebral gospod Benjamin Gracer tudi letošnji prejemnik zlatega grba občine Kranjska Gora, sledila je pesem Kekec, ki jo je napisala in prebrala Mira Bunjevac. Za zaključek pa je Marica Zupančič bivša društvena predsednica prebrala še vaško pripoved Divji jager.

Za odprtje razstave smo poprosili našega župana Jureta Žerjava. V nagovoru je poudaril, da si šteje v čast, da lahko odpre razstavo, ki je posvečena v spomin domačinu iz Kranjske Gore in v čast občinskega praznika. Praznujemo ga sedmega avgusta, tudi v spomin na delo drugega pomembnega moža in domačina. To je dovškega župnika Jakoba Aljaža, ki je pred stodevetimi leti kupil vrh Triglava, na njem postavil stolp samo zato, da ni prišel v nemške roke.

Ob odprtju se je zbralo presenetljivo veliko obiskovalcev kulturnega dogodka. Razstava bo odprta do 09.08.04. Pričakujemo dober odziv.

Posebno zahvalo za opravljeno delo dolgujem Miri Smolej, Zgornjesavskemu muzeju za nudeno pomoč, županu za odprtje in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji razstave.

Predsednik DI
Zupančič Jože