DI Kranjska Gora: Kako smo se mi lotili dela za odpravo arhitektonskih ovir v naši občini

Društvo invalidov si je že v začetku ustanovitve zadalo nalogo, da bo skušalo delovati tudi na področju, kjer so invalidi najbolj prizadeti, to je pri ovirah, katere preprečujejo gibanje posameznega invalida. Da je takih ovir v zgradbah in na prometnicah po celi občini in državi prava množica in da se s tem kaže tudi kultura ostalih državljanov do hendikepiranih skupin ali posameznikov, verjetno ni potrebno poudarjati in naštevati, zadošča že pogled skozi okno stanovanja. Dolgo nismo našli pravega načina kako to problematiko reševati. Po zamenjavi vodstva DI smo na IO sprejeli sklep, da jaz kot predsednik DI in bivši gradbenik prevzamem to nalogo.

V ta namen sem si pridobil nekaj praktičnih pogledov, kako to rešujejo drugod po Evropi in pri nas v Sloveniji. Iz teh pridobljenih materialov in izkušenj drugih sem prišel do spoznanja, da je edina možna pot preko občine, njenega občinskega sveta in župana. Tako sem županu naše občine predlagal ustanovitev komisije, ki bi delovala na tem področju.

Župan je moj predlog premislil in prišel do zaključka, da na ta način dobi organ, ki mu bo lahko svetoval pri novogradnjah in pri odpravi ovir pravzaprav prvo pri popisu vseh arhitekturnih ovir v javnih objektih občine. Občinski svet je komisijo v sestavi dveh zunanjih članov in dveh občinskih delavcev potrdil, istočasno pa je občinski svet sprejel Sklep o delovanju in dolžnostih komisije. Komisija ne povzroča stroškov občinskemu proračunu saj vsi člani delujemo brez nadomestil za porabljeni čas.

Na prvi seji komisije, v sestavi enega člana občinskega DI, enega člana paraplegikov Slovenije in socialne delavke občine ter predstavnice občinskega oddelka za okolje in prostor pri občini, smo izvolili predsednika in tajnico komisije. Predsednik sem spodaj podpisani tajnica komisije pa je predstavnica občine že omenjena članica oddelka za okolje in prostor. Na tej isti seji smo sprejeli tudi poslovnik delovanja komisije.

Tako ustanovljena komisija je začela delovati ravno v času ko je občina v Kranjski Gori urejala cestno infrastrukturo. Ko sem pregledal projekte in si ogledal dela na terenu sem ugotovil, da projektant ni upošteval predpisov o gibanju invalidov. Na moj predlog županu, da zahteva od projektanta in izvajalca popravke in odpravo že storjenih napak je stvar stekla in projekt zaključen v obojestransko zadovoljstvo. Tukaj bi se moral jaz županu zahvaliti, kar pa je odločno zavrnil in dodal, da se mora on komisiji zahvaliti, da so pomanjkljivosti brez stroškov proračuna upoštevane in odpravljene.

Tako ohrabreni smo začeli razmišljati, kako priti do katastra in popisa takih ovir v občini. Navezal sem stike z Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani s prof. dr. Borut Juvancem in mag. Domnom Zupančičem. Na prvem kontaktu sta mi predlagala, da bi popis in izdelava katastra ovir izvedli študentje omenjene arhitekture na osnovi predračuna stroškov, ki bi jih za delo potrebovala fakulteta. To pa je bil za nas predlog, ki je vseboval strokovne podlage in pa upam, da bo pri študentih izzval zanimanje, da v svojem poklicu mislijo tudi na ljudi, ki imajo posebne potrebe pri gibanju

Na taki osnovi je župan sklenil pogodbo o medsebojnih razmerjih. Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani je na osnovi podpisane pogodbe organizirala za svoje študente terensko arhitekturno delavnico. V času slabega tedna dni so delo na terenu zaključili in se vrnili na fakulteto, kjer se je začelo urejanje dokumentacije in priprava strokovnih podlag. Pripomniti velja, da sem kot predsednik komisije in predstavnik občine imel stalne kontakte z obema mentorjema prof.dr. Borut Juvancem in mag. Domnom Zupančičem in da je bilo sodelovanje izvrstno.

Študentje so pri popisu locirali in dokumentirali arhitektonske ovire, oziroma drugačne prostorske nepravilnosti, ki ovirajo gibanje invalidom. Je pa lociranih nekaj slabih arhitektonskih rešitev, ki so v oviro vsem občanom.

Sedaj študentje pod mentorstvom prof.dr. Borut Juvanca in mag. Domna Zupančiča urejajo dokumentacijo, ki bo zajela več plasti prikaza podatkov:

 Zračni posnetek lokacije z označbami lociranih mest opozarjanja
 Analize stanja na terenu
 Skice predlogov, kako stvar urediti

Predstavitev izdelka pričakujemo v septembru/04, izdelek bo v dveh oblikah:

 Na papirju v obliki brošure
 Na zgoščenki kot predstavitev za javne razprave

Te izdelane podlage, nimajo samo namen za odpravo zaznanih ovir, pravzaprav bodo imele posledice tudi pri nadaljnjem razvoju občine pri oblikovanju naselji in infrastrukture. Ugotovljene rešitve in napotke bodo morali bodoči načrtovalci pri svojem delu upoštevati.

Mogoče bo ta zapis imel za posledico, da se bodo opogumili tudi tam kjer še iščejo, kako priti do začetka odpravljanja arhitektonskih ovir, kar je tudi moj namen. Vsem ki se bodo videli v takem načinu želim veliko uspeha in pa zadovoljstva pri delu.

Če pa katero od društev želi, da mu pomagamo z nasvetom naj me kontaktira na moj email joze.zupancic @ g-kabel.si (pisano skupaj brez presledkov)

Predsednik DI:
Zupančič Jože