Pismo predsedniku SIOS-a, g. Borisu Šuštaršiču

Dopolnitev 14. člena Ustave RS z besedo invalidnost.Spoštovani g. predsednik!

Izrekam iskrene čestitke, tako tebi, kot Svetu invalidskih organizacij Slovenije, ki ga vodiš. Vesel sem civilizacijskega koraka, ki so ga zmogli v Državnem zboru RS na izjemno pobudo in angažiranje slovenskih invalidov.

Prepričan sem, da dneva sprejema dopolnitve 14. člena Ustave RS z besedico invalidnost, ne smemo in ne moremo pozabiti. Nasprotno, označil bi ga za zgodovinskega in pri tem predlagal, da datum 15. 6. 2004, proglasimo za Dan slovenskih invalidov. Ne samo interno, temveč tako, da ga po vzoru drugih dnevov (dan v nacionalnemu merilu država opredeli kot dan tistih, ki jih je potrebno omeniti). Predlagam tudi, da ta dan vsako leto obeležimo, vendar ne protokolarno (proslave, akademije, svečanosti), temveč delovno (tiskovne konference, predstavitve invalidskih organizacij, posameznikov, strokovni posveti, seminarji, obiski itd.).

Po vzoru nekaterih držav imamo lahko na ta dan posvet na temo: Invalidi in promet (in to tradicionalno), na katerem bi sodelovale vse nacionalne invalidske organizacije.

Nikakor pa ne smemo pozabiti obeh pobudnikov dopolnitve Ustave g. Marjan Krofliča in mag. Cveta Uršiča. Oba naj se ustrezno promovira.

Nameravano izdajo publikacije, ki bo predstavila proces uveljavitve dopolnitve 14. člena Ustave RS, pa bi kazalo finančno podpreti v okviru SIOS-a. Publikacija bo dragocen dokument, ki bo prikazal vse dogodke za in proti, dobre in slabe in bo šel v anale slovenskega invalidskega gibanja.

Naj bo ta enkratni dogodek dobra popotnica za nove dosežke na področju invalidskega varstva, ki v ospredje postavljajo invalida državljana z vsemi njegovimi pravicami in dolžnostmi.
Za razumevanje se ti zahvaljujem in te lepo pozdravljam!

S spoštovanjem

Zveza delovnih invalidov Slovenije
Miran Krajnc, predsednik

V vednost:
- g. Marjan Kroflič
- g. mag. Cveto Uršič
- vsem invalidskim organizacijam