14. junij 2004 -- Ljubljana - 10. seja sveta FIHO

Člani Sveta FIHO so na 10. seji obravnavali odzivno poročilo na revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja FIHO. Pojasnjeni so bili popravljalni ukrepi, ki izhajajo iz sprememb in dopolnitev Pravil in Pravilnika FIHO ter protokola o izvajanju nadzorov (vse v skladu obeh zakonov o invalidskih in humanitarnih organizacijah).Obravnavali smo problematiko izgradnje Doma paraplegikov v Pacugu, kjer je gradnja na polovici zastala zaradi pomanjkanja denarja oziroma umaknitve sofinancerjev, ki so v fazi izdelave elaborata zagotavljali sredstva. FIHO-v 12% načrtovani delež se je povečal na 56%. Sprejet je bil sklep, da se skliče vse sofinancerje, saj FIHO ni sposoben sam financirati objekta vrednega 1,2 mrd., kljub Odboru DZ RS za zdravstvo, delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki FIHO predlaga prav to.
Sprejeli smo letno poročilo 2003 Loterije Slovenije. FIHO bo deležen izplačila dividende v višini 90 mio. Bati se je evropske direktive v tem, da se tudi naše tržišče sprosti za izvajalce iger na srečo, kar bo pomenilo manjši izplen za FIHO (upad koncesije)

Miran Krajnc