Program pobude skupnosti EQUAL - RAZVOJNO PARTNERSTVO SINTEZA

 

 

PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI EQUAL
RAZVOJNO PARTNERSTVO SINTEZA
VZPODBUJANJE IN IZVAJANJE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
V INVALIDSKIH PODJETJIH

 

V okviru Pobude skupnosti EQUAL, financirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS), Slovenija izvaja ukrepe in aktivnosti, katerih namen je zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela za zaposlene in za iskalce dela. Nove načine spopadanja z diskriminacijo pa spodbuja tudi s transnacionalnim sodelovanjem.

V Sloveniji od 23. junija 2005 dalje deluje 20 razvojnih partnerstev. Njihove aktivnosti so sofinancirane s pomočjo Evropske unije in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opredeljene v Enotnem programskem dokumentu Program Pobude skupnosti Equal 2004-2006 za Republiko Slovenijo.

Eno izmed razvojnih partnerstev je Razvojno partnerstvo SINTEZA, v katerem deluje 11 partnerjev.

Koordinator razvojnega partnerstva je RACIO SOCIAL, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov. Ostali partnerji so: ZIPS, Zavod invalidskih podjetij Slovenije, CRI Celje, Rehabilitacija, proizvodnja, storitved. o. o., DDS, Društvo distrofikov Slovenije, ZDIS, Zveza delovnih invalidov Slovenije, ŽELVA, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d. o. o., ANIMACIJA d. o. o., IPP d. o. o., Invalidsko podjetje Posočje d. o. o., IC Štore d. o. o., Izobraževalni center Štored. o. o., DART, Razvoj kadrov, storitve in produkcija, Lendava, d.o.o. in INŠTITUT Republike slovenije ZA REHABILITACIJO.

Razvojno partnerstvo SINTEZA izvaja aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja. Partnerji se skupno ukvarjajo s problemi funkcionalne pismenosti in spodbujanja vseživljenjskega učenja zaposlenih v invalidskih podjetjih.

Z mrežnim sodelovanjem in povezovanjem na nacionalnem in transnacionalnem nivoju preizkušajo in vzpostavljajo pogoje za uveljavitev modela vseživljenjskega učenja, prilagojenega ranljivim skupinam v invalidskih podjetjih, s poudarkom na prilagojenih metodah izobraževanja in usposabljanja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Skupno razvijajo in v praksi preizkušajo izobraževalne ter motivacijske programe v invalidskih podjetjih.

Izobraževalni programi so namenjeni nizkokvalificiranim zaposlenim in strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo s področjem izobraževanja. Motivacijski programi pa motivirajo in osveščajo vodstvo v invalidskih podjetjih in člane v invalidskih organizacijah o nujnosti vseživljenjskega učenja.

Partnerji izkušnje in ideje izmenjujejo s partnerji iz Italije, Francije in Nizozemske, s katerimi so se povezali v Transnacionalno razvojno partnerstvo EN-POWER.

 

Aktivnosti bodo potekale do oktobra 2007.

 

Prezentacija programa