2. junij 2004 -- Ljubljana

Minister za delo, družino in socialne zadeve je držal besedo in ni razpustil Odbora za pripravo in izvedbo Evropskega leta invalidov 2003, temveč ga je kot pomemben institut za razvoj invalidske misli hranil za obravnavo aktualnih tem s področja invalidskega varstva.

Osrednja tema današnjega zasedanja je bila dostopnost. Dostopnost v vseh pogledih, čeprav je večina razpravljalcev govorila o okoljskih in gradbenih ovirah.

Posamezni referenti so podali uvode: na projekt Ajdovščina-mesto dostopno vsem, dostopnost ljubljanskih volišč, dostopnost kulturnih ustanov, dostopnost zdravstvenih domov, dostopnost z vidika Ministrstva za okolje in prostor, dostopnost Univerze.
V svoji razpravi sem opozoril, da se v širši javnosti ne bi smel zasidrati ali postati dominanten pojem fizičnih ovir kot ključni razlog za ovirano dostopnost. Gre za vrsto drugih oviranih dostopnosti: dostopnost do mestnih oziroma občinskih svetov, župana, do državnega zbora (ukinitev komisije za invalide), dostopnost do možnosti zaposlovanja (nediskriminatorni odnos za iskalce zaposlitve), dostopnost za zagotavljanje socialne varnosti (dela, pomoči, usposabljanja, izobraževanja, itd.). Izrekel sem pobudo v zvezi z dostopnostjo lokalnih medijev in oblikoval pobudo za trajnejši nadzor nad kršitelji parkiranja na mestih za invalide, ki se naj naslovi na Ministrstvo za notranje zadeve (zdaj nadzora pravzaprav ni).

Miran Krajnc