Projekt "Civilizirano parkiranje"

V času akcije Evropskega tedna mobilnosti (16. 9 – 22. 9. 2003) je Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru aktivnosti Evropskega leta invalidov 2003 pripravila in izvedla projekt Civilizirano parkiranje. Akcija je imela namen ozaveščanja javnosti o problemih invalidov pri nepravilnem parkiranju osebnih vozil na mestih določenih za invalide.

Osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti za leto 2003 je bila »dostopnost«. Korenine teme »Dostopnost« najdemo v Standardnih pravilih OZN za izenačevanje možnosti invalidov, kot 5. pravilo, ki v ciljnem področju enakopravnega sodelovanja dostopnost razmejuje na dostopnost do fizičnega okolja in dostopnost do informacij in komuniciranja. In prav dostopnost do fizičnega okolja je rdeča nit projekta Civilizirano parkiranje namenjenega najbolj ranljivim družbenim skupinam, ob enem pa nudi priložnost za izboljšanje dostopnosti za vse.

Zveza delovnih invalidov Slovenije s prostovoljci v 69. društvih opozarja na problem parkiranja. Voznike opozarja, da svojih vozil ne parkirajo na redkih parkirnih mestih, ki so posebej označena s talno, dostikrat pa tudi z vertikalno signalizacijo, ki govori, da so ta mesta rezervirana za vozila invalidov. Za nepravilno parkiranje se smatra vsako vozilo, ki nima na vidnem mestu invalidskega parkirnega znaka.

Na vsako tako vozilo zatikamo za brisalce letak, ki je s svojo vsebino opozarja voznika, da se ne obnaša v skladu z Zakonom o cestnem prometu in istočasno apelira na njegovo zavest, moralo in druge vrednote, ki različnost prepoznavajo kot stalno spremljevalko sobivanja . Končno gre za spoštovanje človekove pravice do nemotenega gibanja iz kraja v kraj, kjer dostopnost igra odločilno vlogo. Če so se že lokalne oblasti odločile urediti parkirna mesta za invalide, je preprosto logično pričakovati, da jih državljani, ki te ugodnosti ne potrebujejo, tudi spoštujejo.

Mnenja smo, da je osebno vozilo invalida lahko tudi odličen ortopedski pripomoček, ki mu pomaga uresničevati življenjske in delovne cilje.

Veseli nas tudi precejšnja podpora tej akciji. Na zadnji strani opozorilnega letaka so navedeni številni naslovi, ki dajejo prav naši usmeritvi doseganja enakih možnosti, ki jih še posebej poudarja socialni model razumevanja invalidnosti, katerega nosilec je znotraj Evropske unije, Evropski invalidski forum (EDF).