Posebni socialni programi DI

Društva invalidov izvajajo naslednje posebne socialne programe:

1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI

Invalidom s težjo invalidnostjo ali zelo slabim zdravstvenim stanjem in ki živijo v zelo slabih socialnih razmerah nudijo društva invalidov največ pozornosti v vseh pogledih in sicer v obliki obiskov, organiziranih srečanj, piknikov ter zagotavljanju finančnih pomoči.

2. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA

Društva invalidov nudijo invalidom pomoč preko raznih oblik svetovanja, razgovorov; tudi poiščejo pravno pomoč/nasvet s področja delovno – pravne zakonodaje.

3. INFORMATIVNA DEJAVNOST

Obveščanje in osveščanje članstva ter širše javnosti o dejavnostih društva – s ciljem dostopnosti do informacij za invalide in njihove družinske člane.

4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

Pridobivanje dodatnih in novih znanj za invalide skozi različne metode dela: predavanje, tematske delavnice, fokusne skupine.

5. PROGRAMI ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI

Invalidi se lahko vključujejo v različne oblike ohranjevanja zdravja in rehabilitacije v zdraviliščih in na morju.

6. REKREACIJA IN ŠPORT

Organizirana rekreacija za skupine invalidov, možnost vključevanja invalidov po interesnih športnih dejavnostih, doseganje boljše telesne kondicije in ohranitev zdravja skozi različne športno – rekreativne panoge.

7. DNEVNI CENTRI, KLUBI

Izvajanje aktivnosti pri katerih invalidi razvijajo svoje spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov.

8. KULTURNA DEJAVNOST

Vključevanje invalidov v družbeno življenje skozi doživljanje kulturno umetniških storitev.