Posebni socialni programi na državni ravni

Temeljno poslanstvo Zveze delovnih invalidov Slovenije predstavlja izvajanje posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni.

Zveza delovnih invalidov Slovenije na državni ravni preko društev invalidov izvaja naslednje posebne socialne programe:

Ohranjevanje zdravja in rehabilitacijski programi

Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Izvajanje zagovorništva

Informativna dejavnost

Oskrba s tehničnimi pripomočki

Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju

Rekreacija in šport

Dnevni centri, klubi

Kulturna dejavnost

 


1. OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN REHABLITACIJSKI PROGRAMI

Izvajanje programa ''Ohranjevanje zdravja'' v lastnih kapacitetah se izvaja v lastnih objektih v Termah Čatež, v Izoli, na Ptuju, v Rogaški Slatini, v Radencih in Fiesi.
Program poleg ohranjevanja telesnega zdravja invalidov prispeva tudi k psihičnemu uravnovešenju znotraj članov družine invalida, saj se v večini primerov izvaja kot družinska terapija. Aktivnosti v zdraviliških bazenih in na morju ter druženje deluje na uporabnike preventivno in terapevtsko ter soustvarja normalnejše pogoje, da se lahko vsakodnevno vključujejo v življenje in delo.

Psihosocialna rehabilitacija:

1) V Zdravilišču Dobrna in termah Zreče posebni ciljni skupini namenjamo program psihosocialne rehabilitacije v 7-dnevnih terminih.

Uporabniki morajo izpolnjevati enega izmed spodnjih kriterijev:

 • zaposleni in brezposelni delovni invalid II. in III. kategorije
 • zaposlene in brezposelne osebe s TO
 • zaposlene in brezposelne osebe s statusom invalida po ZZRZI
   

2) V Termah Topolšica posebni ciljni skupini namenjamo program rehabilitacije v 10-dnevnih terminih preko celega leta. Uporabnikom je omogočen tudi zdravniški pregled, plavanje v bazenu ter dogovorjene terapije.

Uporabniki morajo izpolnjevati enega izmed spodnjih kriterijev:

 • zaposleni in brezposelni delovni invalidi II. in III. kategorije
 • zaposlene in brezposelne osebe s TO
 • zaposlene in brezposelne osebe s statusom invalida po ZZRZI
 • delovni invalidi I. kategorije, ki imajo dodatek za pomoč in postrežbo – lahko s spremljevalcem
 • osebe s TO, ki imajo dodatek za pomoč in postrežbo – lahko s spremljevalcem
 • delovni invalidi I. kategorije, ki so stari do vključno 65 let
   

3) v Termah Dobrna posebni ciljni skupini (ženske – onkološke bolnice: ginekološka obolenje, prsa) namenjamo program rehabilitacije v 10-dnevnih terminih preko celega leta. 

Uporabnicam je omogočen tudi zdravniški pregled, plavanje v bazenu ter dogovorjene terapije.

 

2. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

Program predstavlja dvodnevna usposabljanja.

Ciljna skupina so invalidi (delovni invalidi, osebe s TO, osebe s statusom invalida po ZZRZI) v delovnem razmerju ali brezposelni invalidi, ki iščejo zaposlitev in invalidi, ki prostovoljno delajo na društvih invalidov.

Usposabljanje poteka v obliki predavanj in tematskih delavnic.

Namen usposabljanja je pripraviti uporabnike programa na zahteve delovnega okolja; pomoč uporabnikom pri izbiri nadaljnje delovne kariere; učenje socialnih spretnosti ter komunikacije v skupini in s posameznikom; »jačanje« posameznika.

 

 

3. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA

Zveza delovnih invalidov Slovenije v sodelovanju s Pravno informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC, Metelkova 6, Ljubljana nudi invalidom brezplačno pravno pomoč v prostorih Zveze delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, Ljubljana vsak drugi torek v mesecu od 09.00 – 11.00 ure osebno, pisno ali preko telefona (01 5343 508) in sicer iz področij:

 • problematika zaposlovanja in pravic iz dela za invalide;
 • postopek urejanja statusa invalida in/oz. telesnih okvar;
 • uveljavljanje denarnih pomoči in varstvenega dodatka preko ZPIZ in Centra za socialno delo, Zavoda za zaposlovanje;
 • drugo iz delovno pravne ter invalidske zakonodaje.

Za oseben obisk je potrebno predhodno naročilo pri strokovni službi Zveze na tel.št.: (01) 5343 - 508

 

4. INFORMATIVNA DEJAVNOST

Namen programa je seznaniti invalide in prostovoljce na društvih z zakonodajo in strokovnimi nasveti, rešitvami, analizami, javnost pa o problematiki invalidov. To dosegamo s stalnim pisnim informiranjem, z informiranjem preko spletne strani, z izdajo Glasila ZDIS, izdajo knjig, zloženk,…

 

5. OSKRBA S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI

Zveza v skladu s Pravilnikom ZDIS pomaga invalidom pri pridobivanju tehničnih pripomočkov. Prošnje društev invalidov obravnava Komisija ZDIS za socialne in zdravstvene programe.

 

6. PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE OVIR V FIZIČNEM IN SOCIALNEM OKOLJU

Zveza v skladu s Pravilnikom ZDIS pomaga invalidom pri odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju; gre za prilagajanje bivalnega okolja. Prošnje društev invalidov obravnava Komisija ZDIS za socialne in zdravstvene programe.

 

7. REKREACIJA IN ŠPORT

Je program rekreativno športne dejavnosti na državni ravni preko ''koledarja ZDIS''.

Namen je vzpodbujanje množične rekreacije in množičnega športa invalidov s ciljem integracije, socializacije, oblikovanja osebnosti, intelektualnega razvoja in družabnosti.

Izvajamo območna tekmovanja v sledečih panogah: streljanje, kegljanje – 120 lučajev, ribolov, balinanje, šah-posamično, šah-ekipno, pikado.

 

 

8. DNEVNI CENTRI IN KLUBI

Zveza delovnih invalidov Slovenije med svojimi posebnimi socialnimi programi že veliko let goji dejavnost ustvarjalnih delavnic in terapevtskih skupin v »Domu zdravja« v Radencih in v apartmajih Zveze v Izoli. 

Ustvarjalne delavnice vključujejo elemente socialnega dela, rehabilitacije, izobraževanja in usposabljanja, kjer so invalidi aktivni udeleženci.

Skozi leta so se zvrstile različne ustvarjalne delavnice in terapevtske skupine, npr. obrezovanje drevja, literarno ustvarjanje, slikanje na svilo in steklo, pletenje košar, izdelki iz lesa, šivanje gobelinov, zdrava prehrana, kleklanje, opletanje steklenic, kitajska kuhinja, spoznavanje zdravilnih zelišč, likovno ustvarjanje, izdelovanje vizitk, izdelovanje pisanic, korektivna telovadba, delavnica za invalide po možganski kapi, delavnica za invalide po srčni kapi, delavnica za invalide z osteoporozo.
 

 

9. KULTURNA DEJAVNOST

Prva revija pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije je bila organizirana leta 1999 v počastitev 30. obletnice delovanja Zveze delovnih invalidov Slovenije in je do sedaj že prerasla v tradicionalno.

Vsako leto je organizirana v drugem kraju v sodelovanju z društvom invalidov, ki ima pevski zbor, pod pokroviteljstvom občine in s sofinanciranjem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Revija pevskih zborov je kulturni dogodek, ki pa je namenjen tudi spoznavanju, druženju, pa tudi osveščanju javnosti o sposobnostih invalidov