Aktivnosti DI Sevnica

Dne 15. marca je bil redni letni zbor članov DI Sevnica v prostorih jedilnice Savo Kladnik, Sevnica. Zbora se je udeležilo 77 članov ter povabljeni gosti iz DI Krško Mimica Stopinšek, vodja za družbene dejavnosti na občini Sevnica Mojca Sešlar, novoizvoljeni predsednik ZDIS Peter Bršek ter sekretarka ZDIS mag. Tanja Hočevar.

V 30 minutnem premoru je spregovoril načelnik policijske postaje Sevnica o nasilju nad starejšimi ter o spletnih prevarah na računalniku.

Predsednik društva in predsedniki društvenih organov so podali poročila za leto 2022. Ugotovimo lahko, da smo v društvu pozitivno in uspešno poslovali. To potrjujejo tudi poročila predsednika DI Sevnica, predsednika nadzornega odbora in častnega razsodišča. Poročila so bila soglasno sprejeta. Plan dela in finančni plan, ki ga je podal predsednik za leto 2023 in smernice za leto 2024, je bilo soglasno sprejeto.
Poudarek zbora pa je bil, da se bomo še naprej trudili izpolnjevati vseh 8 FIHO posebnih socialnih programov in smernice ZDIS, posebno pozornost pa bomo namenili delovanju DI Sevnica na lokalni ravni. Skrb za ohranjanje zdravja, pomoč invalidom in druženje so temelj za dobro telesno in duševno počutje vsakega našega člana, kar je osnova za delovanja društvu. Zbor so pozdravili tudi gostje iz Krškega, ter predsednik ZDIS Peter Bršek in sekretarka ZDIS mag. Tanja Hočevar.

Člani so bili zelo zadovoljni z rezultati preteklega leta in druženjem, saj smo skupaj preživeli lepo popoldne.

23. marec - je bila podelitev za športnika leta v občini Sevnica za leto 2022, priznanje pa je prejel tudi član DI Sevnica, naš šahist Ludvik Cvirn za življenjsko delo na področju športa.

26. marec – smo se člani DI Sevnica udeležili 2. Kotnikovega memoriala v Trbovljah. Med 44 šahisti iz Trbovelj, Zagorja smo bili povabljeni tudi člani ŠK Milan Majcen Sevnica in člani DI Sevnica. Naši člani so se uvrstili na naslednja mesta: 23. Mesto: Martin Mirt 3,5 točke, 26. Mesto: Damjan Škerbec 3 točke, 28. Mesto Ludvik Cvirn 3, in 42. Mesto Roman Novšak 1 točka.

SREČANJE PIKADISTOV
Tudi letos je Društvo invalidov Sevnica organiziralo srečanje pikadistov na pobudo našega člana Franca Dobovška ob njegovem jubileju.

Dogodek je bil 04. aprila v prostorih Gasilskega doma na Šmarčni, izpeljali pa smo prijetno srečanje v metu pikada.

Čeprav je med nami tudi malo tekmovalnosti, je bilo našim članom v večje veselje, da se spet lahko srečamo in poklepetamo o vsakodnevnih dogodkih in tegobah.

Po tekmovanju smo podelili pokale in medalje za prve tri, kakor tudi posebno medaljo za slavljenca.
Kljub temu, da rezultati niso pomembni, poglejmo vrstni red prvih treh: 1. mesto: Jože Simonišek, DI Sevnica, 2. mesto: Bojan Sorčan, DU Sevnica in 3. mesto: Ivan Umek, DI Sevnica.
Najboljši met pri moških je imel Jože Simonišek, pri ženskah pa Marjeta Kralj. Skupaj se je srečanja udeležilo 21 članov DI Sevnica in povabljeni člani iz DU Sevnica.

KOPALNI DAN
12. aprila smo izvedli drugi kopalni dan tokrat v Terme Paradiso Dobova, s 45 udeleženci. Pod vodstvom socialne komisije in prevoznika AP Novak smo se po tri urnem kopanju, v večernih urah odpeljali proti domu.

OBVESTILO:
Društvo invalidov Sevnica organizira enodnevni izlet po Bizeljskem, ki bo 17. maja 2023 (SREDA).
Prijave zbiramo do zasedbe avtobusa. Cena izleta je 25 EUR.

Roman NOVŠAK, tajnik DI Sevnica