KOO Celjska

V Topolšici so se zbrali predstavniki DI KOO Celjske. Posodobili so poslovnik o delu KOO. V nadaljevanju so obravnavali osnutek statuta za DI in v razpravi dobili pojasnila na zastavljena vprašanja. Aktivno delo vseh prisotnih in prijetno vzdušje je pripomoglo k zadovoljstvu vseh udeležencev.

 

Avtor: ZDIS

Avtor fotografij: ZDIS