Seja KOO Podravje

V poslovnih prostorih MDI Lenart je bila seja KOO Podravje, kjer so pripravili predlog poslovnika o delu KOO za potrditev na UO ZDIS.

Osnutek statuta za DI so predstavili: Franc Boljte, vodja delovne skupine za pripravo osnutka statuta za DI; Srečko Matkovič, podpredsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

Dobro medsebojno sodelovanje vseh udeležencev in prijetno vzdušje na seji KOO Podravje bodo vsekakor pripomogli k nadaljnjemu uspešnemu delu DI.

 

Avtor: ZDIS

Avtor fotografij: MDI Lenart