ZAKLJUČKI sprejeti na sestanku predsednikov DI in vodij aktivov dne 18.01.2023