DI Ilirska Bistrica: Razstava ročnih izdelkov v knjižnici

Že nekaj let v jesenskem času člani in članice Društva invalidov Ilirska Bistrica postavijo na ogled svoja ročna dela v mestni knjižnici. Po navadi je razstava konec novembra in prve dni v decembru in na ta način tudi obeležujejo mednarodni dan invalidov.
Letos pa je bila že v drugi polovici oktobra v vitrinah in na okenskih policah časopisne čitalnice Knjižnice Makse Samsa na ogled razstava z naslovom ČIPKA. Članice Renata Mežnar, Majda Potočnik, Tatjana Udovič in Jožica Žibert so razstavljale različne izdelke, kot so rože, prti, angeli, sklede, vaze, košarice in še bi lahko naštevali in prepoznali še druge domiselne izdelke.
Zveza delovnih invalidov Slovenije v lastnih kapacitetah v Radencih in Izoli že več let izvaja posebni socialni program »Dnevni centri, klubi – socialno vključevanje invalidov – delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov« in prav v teh delavnicah se članice in člani društva usposabljajo in izdelujejo  različne izdelke ter prenašajo znanje udeležencem delavnic na društvu.
Namen in cilj programa ročnih del je spodbuditi ustvarjalnost in kreativnost invalidov kot prispevek k povečanju možnosti aktivnega vključevanja v življenje in delo na vseh področjih družbenega življenja.
In prav na razstavah, ki so dobro obiskane, prideta do izraza ustvarjalnost in kreativnost invalidov.

Jožica Žibert, predsednica DI Ilirska Bistrica

Avtor fotografij: Jožica Žibert