Aktivnosti DI KOO Gorenjske

KOO Gorenjske je na svoji redni seji obravnavala tekoče zadeve v DI KOO Gorenjske in volitve v organe ZDIS za mandatno obdobje 2022-2026.
Povabili so vse tri kandidate za predsednika ZDIS, da jim predstavijo svoj program delovanja in razvoja ZDIS.
Kandidati za predsednika ZDIS so se predstavili vsak posamezno po naslednjem vrstnem redu:
Zdenka ORNIK
Ivan KOSTREVC
Peter BRŠEK