Nadzor v MDDI Radovljica

Na nadzoru so bili prisotni: Bogdan NADIŽAR, predsednik; Vera PELHAN, tajnica; Vinko KUNŠIČ, član NO.