Poročilo MDI Žalec ob akcijah ob 3.decembru

 - v MDI pripravljamo Vodnik 2022 z novim geslom ob 3. decembru

- v Občini Polzela izvedena okrogla miza o položaju invalidov v občini

- v občinskih glasilih občin Braslovče in Prebold objavljen prispevek o 3. decembru

- v MDI akcija delitev socialnih pomoči in prehrambnih paketov

Janez Meglič, predsednik MDI Žalec