30.09.2021 - 4. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Rogaška Slatina

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Rogaški Slatini v organizaciji ODI Zgornje Posotelje so bila naslednja društva: Zgornje Posotelje - Rogaška Slatina, Zgornjesavinjsko Mozirje,  Šentjur, Šaleške doline, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Ptuj, Ormož, Muta, Murska Sobota, Maribor, Ljutomer, Lenart, Laško, Dravograd, Drava, Radlje ob Dravi,  Črešnjevec, Celje, koncesionar DI Vrhnika - g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

  • predstavitev dela Komisije za rekreacijo in šport  pri ZDIS, območna tekmovanja in  izvajalec oziroma koncesionar tekmovanj.
  • financiranje s strani ZDIS na DR in LR.
  • območna tekmovanja - uskladitev koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2022.