29.09.2021 – 3. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Lesce

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Lescah v organizaciji MDDI Radovljica so bila naslednja društva: Radovljica, Jesenice, Kamnik, Kranj, Škofja Loka, Tržič, Kranjska Gora, Domžale, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste-Polje, koncesionar DI Vrhnika - g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

  • predstavitev dela Komisije za rekreacijo in šport  pri ZDIS, območna tekmovanja in  izvajalec oziroma koncesionar tekmovanj.
  • financiranje s strani ZDIS na DR in LR.
  • območna tekmovanja – uskladitev koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2022.