27.09.2021 – 1. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Dragatuš

Prisotni na posvetu ZDIS-a v Dragatušu v organizaciji DI Črnomelj so bila naslednja društva: Brežice, Črnomelj, Hrastnik, Krško, Litija – Šmartno pri Litiji, Metlika, Novo Mesto, Radeče, Ribnica, Rimske Toplice, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi in Vrhnika; koncesionar DI Vrhnika in g. Ciril Podbregar, predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Tema posveta je bila:

  • predstavitev dela Komisije za rekreacijo in šport  pri ZDIS, območna tekmovanja in  izvajalec oziroma koncesionar tekmovanj
  • financiranje s strani ZDIS na DR in LR
  • območna tekmovanja – uskladitev koledarja tekmovanj ZDIS za leto 2022