14.09.2021 – ZDIS; Usposabljanje: »Okrepitev mreže Aktivov delovnih invalidov«

ZDIS je v poslovnih prostorih ZDI v Ljubljani izvedla usposabljanje za predsednike DI in vodje aktivov, ki imajo aktive delovnih invalidov.

Usposabljanja so se udeležili: MDI Kranj; MDI Litija in Šmartno pri Litiji; MDDI Maribor; DI Grosuplje; DI Slovenska Bistrica; DI Ljubljana Moste Polje; DI Ajdovščina Vipava.

Teme usposabljanja:

  • Analiza delovanja aktivov delovnih invalidov v času Covid-19;
  • Prenos dobrih praks
  • Spodbujanje oblikovanja aktivov delovnih invalidov v okviru DI
  • Zaključki